Offentlige indkøb

Rådgiverbranchen leverer opgaver til den offentlige sektor for 13,5 mia. kr. på årlig basis. Derfor har samarbejdet med den offentlige sektor stor betydning for branchen.

Offentlige indkøb
Det kan være svært at købe komplekse immaterielle ydelser som rådgivning, og branchen oplever ofte tunge og urimelige krav i offentlige udbud. Derfor arbejder DI Rådgiverne for bedre og mere effektive offentlige indkøb med færre transaktionsomkostninger og øgede effekter.

Endelig arbejder DI Rådgiverne med at dokumentere den værdi, som branchen skaber, når den løser opgaver for det offentlige.

DI Rådgivernes OPS Panel, der består af repræsentanter for hele branchen, har til formål at omsætte målene til konkrete anbefalinger og løsningsforslag samt bidrage til branchefællesskabets dialog og samspil med interessenter på området - det vil sige blandt andet offentlige indkøbere og beslutningstagere.

DI Rådgiverne arbejder derfor for at:

  • Proportionalitet i indkøbene på rådgiverområdet. De samlede transaktionsomkostninger i forbindelse med de enkelte indkøb – for både ansøgere/tilbudsgivere samt ordregiver – bør maksimalt udgøre 10 pct. af kontraktsummen.
  • De nye muligheder i Udbudsloven skal bruges, herunder ikke mindst muligheder for markedsafdækning for små indkøb.
  • Indkøb under EU’s tærskelværdier skal som udgangspunkt ikke annonceres, med mindre der er god grund hertil.
  • At der, for så vidt angår opgaver over tærskelværdierne, benyttes begrænset udbud.

Send os jeres eksempler

Vi holder selv øje, men vi har i høj grad også brug for jeres eksempler. Når I støder på udbud med urimeligt høje transaktionsomkostninger, eller på udbud under tærskelværdierne - så send dem til os. Med gode eksempler i hånden kan vi skabe resultater. Kontakt os derfor og send et link til det pågældende udbudsmateriale (kna@di.dk)

Kirsten Alkjærsig

Kirsten Alkjærsig

Fagleder

  • Direkte +45 3377 3569
  • Mobil +45 2465 8422
  • Send e-mail