Centralisering af indkøb

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i foråret 2016 offentliggjort en analyse af centrale rammeaftaler. Analysen undersøger, om den stigende centralisering af offentlige indkøb har en negativ effekt på konkurrencen, og om centrale rammeaftaler medvirker til mere effektive indkøb.

Blandt konklusionerne i analysen er:

  • Mellem 50 og 75 pct. af indkøbene på SKI’s aftaler er under EU’s tærskelværdier
  • Centrale rammeaftaler giver ikke altid effektive indkøb eller lavere priser
  • Centrale rammeaftaler matcher ikke altid indkøbernes behov Sikkerhed for omsætning er afgørende for gode tilbud
  • På mange rammeaftaler er der stor forskel på den faktiske omsætning og den estimerede omsætning

Analysen konkluderer også, at der ikke umiddelbart er tegn på, at centrale rammeaftaler påvirker konkurrencen negativt på sigt, når der ses på tværs af alle undersøgte aftaler.

Der er imidlertid ikke grundlag i data for at konkludere dette, da styrelsen ikke har analyseret, hvordan de enkelte markeder påvirkes af centraliseringen af offentlige indkøb, og i øvrigt heller ikke medtager alle rammeaftaler, men kun SKI, SI og de kommunale indkøbsfællesskabers rammeaftaler.

De vigtigste konklusioner set med rådgiverbranchens briller beskrives i linket til højre.