OPS Panelet

DI Rådgivernes OPS Panel er et rådgivende panel, der bidrager til at omsætte bestyrelsens opstillede mål på OPS-området i praksis.

På nuværende tidspunkt er panelets hovedanliggende at undersøge, hvordan man kan nedbringe transaktionsomkostninger og skabe større fokus på kvalitet som tildelingskriterie i forbindelse med offentlige udbud af rådgiveropgaver.

OPS panelet skal på branchefællesskabets vegne forholde sig til konkrete forhold vedrørende offentlig-privat samarbejde, herunder forskellige samarbejdsformer og beslægtede emner såsom OPP, SKI, rammeaftaler, udbudspolitik, potentialer for øget OPS m.v.

Panelet fungerer som rådgivende ekspertpanel og inspirator i forhold til:

at komme med konkrete løsningsforslag og indspil til aktuelle problemstillinger høringer af nye lovforslag og andre politiske initiativer vedrørende OPS DI Rådgivernes dialog og samspil med interessenter på OPS-området at deltage som ad-hoc meningstilkendegiver Panelet har mulighed for løbende at nedsætte task-forces bestående af færre medlemmer med fokus på udvalgte emner.

Se medlemmer af panelet her.