DI Rådgiverne

OPS Panelet

DI Rådgivernes OPS Panel er et rådgivende panel, der bidrager til at omsætte bestyrelsens opstillede mål på OPS-området i praksis.

DI Rådgivernes OPS Panel bidrager med inspiration og konkrete forslag til at omsætte DI Rådgivernes bestyrelses politik og målsætninger om offentlig-privat samarbejde og offentlige indkøb af rådgiverydelser.

OPS Panelets hovedfokus er øgede grønne offentlige indkøb, offentlig-privat innovation om grønne løsninger og at nedbringe rådgiverbranchens transaktionsomkostninger i offentlige indkøb.

Herudover tager OPS Panelet aktuelle sager op om for eksempel uhensigtsmæssig insourcing af opgaver i det offentlige, udfordringer med konsortiedannelse og rammeaftaler m.v.

OPS Panelet består af ca. 20 medlemsvirksomheder, der repræsenterer DI Rådgiverne bredt. Derudover har Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitektvirksomheder samt DI en repræsentant i panelet.

Relateret indhold