Offentlig-privat samarbejde

Rådgiverbranchen leverer opgaver til den offentlige sektor for 13,5 mia. kr. på årlig basis. Derfor har samarbejdet med den offentlige sektor stor betydning for branchen.

Offentlige indkøb

DI Rådgiverne arbejder for, at staten, regioner og kommuner konkurrenceudsætter flere opgaver til rådgivervirksomheder end i dag. 
Det kan være svært at købe komplekse immaterielle ydelser som rådgivning, og branchen oplever ofte tunge og urimelige krav i offentlige udbud. 

Derfor er vores prioriteter at reducere transaktionsomkostningerne ved offentlige indkøb af rådgiverydelser. Vi arbejder på, at det offentlige får mere fokus på innovation og kvalitet. Og endelig er vi opmærksomme på, at udviklingen mod mere centraliserede indkøb ikke altid er hensigtsmæssigt, når det drejer sig om køb af rådgiverydelser.
Endelig arbejder vi med at dokumentere den værdi, som branchen skaber, når den løser opgaver for det offentlige.

I DI Rådgiverne har vi nedsat et OPS Panel med repræsentanter fra branchen, der skal bidrage med forslag til fokus og indhold i arbejdet.

DI Rådgiverne arbejder derfor for at:

  • Proportionalitet i indkøbene på rådgiverområdet. De samlede transaktionsomkostninger ifm. de enkelte indkøb – for både ansøgere/tilbudsgivere samt ordregiver – bør maksimalt udgøre 10 pct. af kontraktsummen.
  • De nye muligheder i Udbudsloven skal bruges, herunder ikke mindst muligheder for markedsafdækning for små indkøb.
  • Indkøb under EU’s tærskelværdier skal som udgangspunkt ikke annonceres, med mindre der er god grund hertil.
  • At der, for så vidt angår opgaver over tærskelværdierne, benyttes begrænset udbud.

Send os jeres eksempler

Vi holder selv øje, men vi har i høj grad også brug for jeres eksempler. Når I støder på udbud med urimeligt høje transaktionsomkostninger, eller på udbud under tærskelværdierne, så send dem til Fagleder, Kirsten Alkjærsig, kna@di.dk. Med gode eksempler i hånden kan vi skabe resultater. 

Kirsten Alkjærsig

Kirsten Alkjærsig

Fagleder