DI Rådgiverne

Højtuddannede er rådgiverbranchens DNA

Her kan du læse vores anbefalinger om rådgiverbranchens kompetencebehov - i dag og i fremtiden.

Foto: DI Rådgiverne

Rådgiverbranchen leverer højtspecialiseret viden til såvel den private som offentlige sektor i Danmark og bidrager afgørende til dansk værdiskabelse, vækst og konkurrenceevne. Den vækst og værdiskabelse kan imidlertid kun fortsættes, hvis rådgivervirksomhederne har adgang til de skarpeste og bedste kompetencer.

Med det som afsæt har DI Rådgiverne udarbejdet denne analysen "Højtuddannede er rådgiverbranchens DNA" af branchens kompetencebehov – i dag og i fremtiden. Med analysen tegner der sig en række kompetenceudfordringer for branchen, som nødvendigvis må adresseres, hvis vi også for fremtiden ønsker en rådgiverbranche, som kan bidrage til at udvikle det danske samfund og bevare de danske virksomheders konkurrencekraft.

Analysen ledsages af en række anbefalinger til både politikerne, uddannelsesinstitutionerne og branchen selv.


Resultater fra analysen

Resultaterne fra analysen er bl.a. at:

 • Branchen har særligt høje kompetencekrav, da rådgivervirksomhederne skal levere den nyeste højt specialiserede viden, der skaber innovation og fornyelse hos kunderne i både den offentlige og private sektor. Fremtidstendenserne der påvirke branchen betyder, at kompetencekravene vokser i fremtiden.

Allerede i dag er der kompetenceudfordringer:

 • 73 pct. af rådgivervirksomhederne med over 9 ansatte har rekrutteringsudfordringer, både fordi der mangler ansøgere til stillingerne, men også i højgrad fordi der mangler erfarne medarbejder og medarbejdere med specialkompetencer.
 • Blandt virksomheder med rekrutteringsudfordringer svarer 36 pct., at det betyder, at de reducere deres aktiviteter i Danmark. 
 • Over 70 pct. af virksomhederne mener, at de nyuddannede har kompetencemangler.

 

I pressen

Børsen (den 25. juni 2018)

MandagMorgen (den 30. august 2018)

MandagMorgen (den 30. august 2018)

Jyllands-Posten (den 5. september 2018)

Berlingske
(bragt den 30. september 2018 på side 20)

ITWatch (den 1. oktober 2018)

AdvokatWatch (den 3. oktober 2018)

AdvokatWatch (den 3. oktober 2018)


Anbefalinger

Anbefalinger til politikerne

1. Uddan dimittenderne med fremtidssikrede, virksomhedsrelevante kompetencer

 • Uddannelseskvalitet i verdensklasse skal prioriteres af politikerne
 • Dyb faglighed er vigtig – der skal være vægt på kernefaglighed og mulighed for specialisering
 • De studerende skal have T-kompetencer (se s. 18 i analysen). Derfor bør uddannelserne øge samarbejdet med eksterne parter og have øgede frihedsgrader i tilrettelæggelsen af uddannelserne bl.a. så praktik kan prioriteres højere
 • Flere unge skal uddannes med it-specialist og ingeniørkompetencer
 • Dimensioneringsmodellen skal ikke være bagudskuende men tilpasses fremtidens kompetencebehov

2. Kompetenceudvikling af de højtuddannede, der allerede er på arbejdsmarkedet, skal prioriteres langt højere

 • Universiteter, designskoler m.m. bør forpligtes til at levere et større udbud af efter- og videreuddannelse, herunder videreformidling af nyeste forskningsresultater.

3. International arbejdskraft er vigtig – der skal være nem adgang for internationale specialister

 • Eliminer unødvendige, administrative barrierer for international arbejdskraft
 • Understøt international rekruttering på områder med kompetencemangel.

Anbefalinger til uddannelsesinstitutionerne

1. Tilrettelæg jeres uddannelser, så de giver fremtidssikrede, virksomhedsrelevante kompetencer

 • Kvaliteten af jeres uddannelser skal prioriteres. De studerendes læring skal være i top på alle uddannelser via tilstrækkelig højkvalitetsundervisning, feedback fra kvalificerede undervisere, relevante ekstra tilbud til særligt interesserede osv.
 • Dimittendernes T-kompetencer skal styrkes på uddannelsen
 • Vekselvirkning mellem uddannelser og erhverv skal prioriteres højere, herunder ved praktik, casearbejde med virksomhederne m.m. Det er vigtigt med fleksibilitet i uddannelsesinstitutionernes regler for at de studerendes adgang hertil øges
 • Vejled de studerende til, hvilke valgfag der leder til arbejde i erhvervslivet og i specialistjobs – f.eks. via en guide
 • Gør flere typer af studerende opmærksomme på jobmuligheder i rådgiverbranchen
 • Opret flere uddannelsespladser på it- og ingeniørområdet
 • Søg samarbejde med rådgiverbranchen om jeres uddannelser – branchen vil gerne samarbejde mere med jer og jeres studerende
 • Specifikke anbefalinger vedrørende arkitekt-, design-, jura- og ingeniøruddannelserne (se s. 72 i analysen)

2. Kompetenceudvikling af de højtuddannede, der allerede er på arbejdsmarkedet, skal prioriteres langt højere

 • Sæt større fokus på udvikling af efter- og videreuddannelsestilbud i samarbejde med erhvervslivet og rådgiverbranchen.

3. Formidling af forskningsresultater til erhvervslivet og de erhvervsaktive bør styrkes endnu mere

 • Styrk formidling af nyeste forskning til alumner, virksomheder m.m. i samarbejde med modtagergruppen.

 

Anbefalinger til rådgiverbranchen

1. Stil jer til rådighed for uddannelserne og uddannelsesstederne

 • Vær underviser, censor, medlem af aftagerpaneler, deltager i events etc.
 • Udvikl særlige kurser og fag i samarbejde med universiteter, arkitekt- og designskoler til deres studerende
 • Deltag aktivt i initiativer, der fremmer, at der uddannes flere fra it- og ingeniøruddannelser
 • Vend jeres blik mod de nye erhvervskandidatuddannelser – her er der mulighed for at kombinere uddannelse og arbejde i virksomhederne.

2. Efteruddannelsestilbuddene skal forøges

 • Deltag i udviklingen af uddannelsesinstitutionernes efteruddannelsesudbud.

3. Understøt, at flere højt kvalificerede udenlandske medarbejdere får job i branchen

 • Internationale studerende fra danske uddannelser er en vigtig rekrutteringsbase – så rekrutter flere af dem
 • Vær opmærksom på nye muligheder for nem rekruttering af talenter fra udlandet
 • Understøt, at jeres internationale medarbejdere får lært dansk.


DI Rådgivernes kompetencegruppe

Kompetencegruppen, der er nedsat på tværs af medlemskredsen, skal tage dialogen med interessenterne på området bl.a. uddannelsesinstitutionerne. Gruppen består af følgende medlemmer: 

 • Juan Farré, CTO, FORCE Technology
 • Katja Viltoft, CEO, JJW Arkitekter A/S og formand for Danske Arkitektvirksomheder
 • Lena Kjær, HR Director, Rambøll Danmark A/S
 • Camilla Huus, Senior Partner, COO, Valcon A/S
 • Espen Højlund, CEO og partner, Advice. Ledelses- & Kommunikationsrådgivning A/S
 • Pia Rybenfeldt, Executive Partner at IBM Danmark ApS, Global Business Services.
 • Tom Kári Kristjánsson, Advokat og Managing Partner, PLESNER Advokatpartnerskab.

 

Katrine Ellersgaard Nielsen

Katrine Ellersgaard Nielsen

Branchedirektør

Relateret indhold