DI Rådgiverne

Eksperter har også brug for livslang læring

Alle har brug for livslang læring. DI Rådgivernes kompetencegruppe har udarbejdet en vision for den livslange læring for de højtuddannede og et bud på, hvordan kontakten mellem rådgiverbranchen og universiteterne kan øges.

Foto: DI Rådgiverne

Rådgiverbranchens vigtigste ressource højtuddannede eksperter. Branchen har den højeste andel beskæftigede med videregående uddannelser, herunder især medarbejdere med de lange videregående uddannelser. DI Rådgivernes kompetencegruppe har udarbejdet en vision for den livslange læring for de højtuddannede og et bud på, hvordan kontakten mellem rådgiverbranchen og universiteterne kan øges. 

Målsætning

Vores mål er, at det om fem år er 40 pct. af rådgivervirksomhederne, der bruger universiteterne i den livslange læring mod 27 pct. i 2018, samt at 70 pct.af virksomhederne har en relation til universiteter neeller deres studerende – i dag er det 59 pct.

Læring skal være for livet og ske i et flow og i vekselvirkning mellem teori og praksis. Hermed skaber vi forudsætningerne for, at kompetencer og anvendelse af ny viden i det danske samfund kommer i front. Som rådgiverbranche vil vi gerne gå i front for at realisere en ny vision om øget videnudveksling med universiteterne.

Med afsæt i visionen er vi i gang med konkrete samarbejder for at realisere målet om at styrke rådgiverbranchens adgang til de rette kompetencer. 

Hent publikationen

Hent

Hør, hvilke forslag to rådgivervirksomheder har i forhold til livslang læring. Du kan i videoerne her høre, hvad Espen Højlund fra Advice og Katja Viltoft fra JJW Arkitekter har ønsker til relationen mellem ansatte i rådgiverbranchen og universiteterne.DI Rådgivernes kompetencegruppe

Kompetencegruppen, der er nedsat på tværs af medlemskredsen, skal tage dialogen med interessenterne på området bl.a. uddannelsesinstitutionerne. Gruppen består af følgende medlemmer: 

  • Juan Farré, CTO, FORCE Technology
  • Katja Viltoft, CEO, JJW Arkitekter A/S og formand for Danske Arkitektvirksomheder
  • Lena Kjær, HR Director, Rambøll Danmark A/S
  • Camilla Huus, Senior Partner, COO, Valcon A/S
  • Espen Højlund, CEO og partner, Advice. Ledelses- & Kommunikationsrådgivning A/S
  • Pia Rybenfeldt, Executive Partner at IBM Danmark ApS, Global Business Services.
  • Tom Kári Kristjánsson, Advokat og Managing Partner, PLESNER Advokatpartnerskab.

 

Hvad tilbyder universiteterne?

Vi har samlet en oversigt over universiteternes opkvalificeringstilbud til rådgiverbranchen, som løbende opdateres. Her kan du se konkrete efteruddannelsestilbud, Alumni-klubber, forskerkontakter og meget mere.

Du kan finde en oversigt over tilbuddende herunder.

Aarhus BSS (Aarhus Universitet)

Aarhus BSS er Aarhus Universitets brede business school, og et resultat af fusionen mellem Handelshøjskolen og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet.

Aarhus BSS tilbyder en række tilbud om læring for de beskæftigede i form af bl.a. alumnenetværk og efter- og videreuddannelse. Her kan du tage en MBA, masteruddannelse, HD, enkeltfag, kurser eller købe skræddersyede forløb målrettet dine medarbejderes behov. Aarhus BSS har desuden en hjemmeside med let tilgængelig information om nogle af deres nyeste forskningsresultater – samt mulighed for at søge på deres forskere.

Her finder du en oversigt over mulighederne hos Aarhus BSS:

Har du spørgsmål eller søger du specifikke indgange på Aarhus Universitet kan du altid kontakte Markedschef Thomas Korsgaard på telefon 8715 0402 eller tkors@au.dk

Katrine Ellersgaard Nielsen

Katrine Ellersgaard Nielsen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3960
  • Mobil +45 2333 1817
  • E-mail kaen@di.dk

Relateret indhold