Cases - gode eksempler på branchens værdiskabelse

Mange dygtige konsulenter hyres hver dag som specialister på komplekse områder til at løse opgaver i staten og i resten af den offentlige sektor, til gavn for borgere og samfund. Herunder findes en række cases der viser den værdi, som branchen skaber.

Eksempler på branchens værdiskabelse for borgere og samfund

Analyse af statens indsats for forskning, udvikling og demonstration på energiområdet

IRIS Group har gennemført en omfattende analyse af statens indsats for forskning, udvikling og demonstration (FUD) på energiområdet i Danmark. Formålet med analysen har været at etablere et stærkere videngrundlag for den fremadrettede FUD-indsats, så regeringen kan sætte en klar, grøn retning og bruge de statslige støttemidler dér, hvor de gør mest gavn.

Forbedret økonomi og arbejdsmiljø på et plejehjem

Dårligt psykisk arbejdsmiljø, højt arbejdspres og sygefravær blandt personalet var realiteterne på et plejehjem. Efter et års indsats har organisationskonsulent Tom Mårup gennemført en succesfuld ’turnaround’, som kommer både samfund og borgere til gode.

Styrkelse af Danmarks position som energiteknologisk frontløber

Damvad Analytics har hjulpet den danske Energikommission med at indsamle data omkring energisektoren internationalt for at belyse Danmarks styrker og forbedringsmuligheder.

Flere borgere til Esbjerg Kommune via analyserådgivning

Gennem en undersøgelse blandt tilflyttere og potentielle tilflyttere i Esbjerg Kommune har analysevirksomheden Epinion givet input til, hvordan kommunen strategisk har kunne sætte ind for at få flere borgere til det trængende erhvervsliv i lokalområdet.

Øget livskvalitet og arbejdsglæde på plejecentre i Odder kommune

Type2dialog har øget velfærden i Odder kommune ved at implementere rehabilitering i hverdagen på plejecentre gennem projektet Aktiv Hverdag, som skal styrke borgernes funktionsevne og udvikle medarbejdernes kompetencer.

Chatbot giver bedre borgerservice

Roskilde Kommune har sammen med konsulenthuset Deloitte og en række andre kommuner fået udviklet en borgerservice-chatbot ved navn Kommune Kiri. Chatbotten er en virtuel assistent, der skal hjælpe med straksafklarende spørgsmål. Ved hjælp af kunstig intelligens kan Kiri svare på borgernes spørgsmål med hidtil uset præcision.

Certificeret bæredygtig børnehave i Aalborg

Ingeniørvirksomheden MOE har ydet ingeniørrådgivning til Aalborg kommune i forbindelse med opførelse af Karolinelund Børnehave – en bæredygtig børnehave, der er den første af sin slags i Danmark.

Bedre økonomi på plejeområdet i Skanderborg

Udfordringer med at styre økonomien i Skanderborg Kommunes plejedistrikter blev løst med hjælp fra konsulenthuset A-2.

Digital ansvarlighed hos børn og unge kortlagt gennem analyserådgivning

Userneeds har foretaget en undersøgelse for Medierådet for Børn og Unge og Red Barnet for, at kortlægge forældres bevidsthedsgrad om deres ansvar i deres børns digitale liv og færden. Analysen har medvirket til udviklingen af kampagnen og værktøjskassen ”Digital Genial”.

Klarere overblik online for ansatte og studerende ved Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC)

Det digitale bureau Eksponent har udviklet en ny digital platform, der giver bedre oversigtsmuligheder og brugervenlighed på KVUC – Københavns Voksenuddannelsescenter, der har ca. 400 ansatte og hvert år har over 10.000 kursister i kortere eller længere uddannelsesforløb.

Flere i beskæftigelse gennem opkvalificering af jobrettede samtaler

Konsulenthuset Mannaz har højnet kvaliteten af samtaleforløb mellem jobkonsulenter og ledige hos jobcentre gennem ’Projekt Jobrettet Samtale’.