Cases - gode eksempler på branchens værdiskabelse

Mange dygtige konsulenter hyres hver dag som specialister på komplekse områder til at løse opgaver i staten og i resten af den offentlige sektor til gavn for borgere og samfund. Herunder finder du en række cases, der viser den værdi, som branchen skaber.

Eksempler på branchens værdiskabelse for borgere og samfund

IRIS Group hjælper 14 kommuner til at styrke lokale erhvervsvilkår

Konsulenthuset IRIS Group har under coronakrisen hjulpet 14 kommuner med at overvåge erhvervsudviklingen og udvikle konkrete tiltag, der hjælper det lokale erhvervsliv gennem krisen.

Styrket tilgængelighed af coronatests

Det digitale bureau Adapt var på en samfundskritisk opgave, da de i foråret designede en mere brugervenlig og intuitiv coronahjemmeside, der gav flere danskere adgang til test.

Bedre brugeroplevelse, når vejret skal tjekkes

Userneeds har igennem flere år hjulpet DMI med at optimere brugeroplevelsen på deres hjemmeside, når danskerne skal tjekke vejret. Et godt eksempel på digital værdiskabelse i det offentlige.

Analyse af statens indsats på energiområdet

IRIS Group har gennemført en omfattende analyse af statens indsats for forskning, udvikling og demonstration (FUD) på energiområdet i Danmark.

Forbedret økonomi og arbejdsmiljø på et plejehjem

Efter et års indsats har organisationskonsulent Tom Mårup gennemført en succesfuld ’turnaround’ på et plejehjem, som kommer både samfund og borgere til gode.

Styrkelse af Danmarks position som energiteknologisk frontløber

Damvad Analytics har hjulpet den danske Energikommission med at indsamle data om energisektoren internationalt for at belyse Danmarks styrker og forbedringsmuligheder.

Flere borgere til Esbjerg Kommune via analyserådgivning

Analysevirksomheden Epinion har givet Esbjerg Kommune strategiske input til, hvordan de kunne sætte ind for at få flere borgere til det trængende erhvervsliv i lokalområdet.

Øget livskvalitet og arbejdsglæde på plejecentre

Type2dialog har øget velfærden i Odder kommune ved at implementere rehabilitering i hverdagen på plejecentre gennem projektet Aktiv Hverdag, som skal styrke borgernes funktionsevne og udvikle medarbejdernes kompetencer.

Chatbot giver bedre borgerservice

Konsulenthuset Deloitte har hjulpet Roskilde Kommune med at udvikle en borgerservice-chatbot ved navn Kommune Kiri, der skal hjælpe med straksafklarende spørgsmål.

Certificeret bæredygtig børnehave i Aalborg

Ingeniørvirksomheden MOE har rådgivet Aalborg kommune i forbindelse med opførelsen af Karolinelund Børnehave, der er den første bæredygtige børnehave af sin slags i Danmark.

Bedre økonomi på plejeområdet i Skanderborg

Udfordringer med at styre økonomien i Skanderborg Kommunes plejedistrikter blev løst med hjælp fra konsulenthuset A-2.

Analyse af digital ansvarlighed hos børn og unge

Userneeds har lavet en undersøgelse for Medierådet for Børn og Unge og Red Barnet for, at kortlægge forældres bevidsthedsgrad om deres ansvar i deres børns digitale liv og færden. Det har bl.a. ført til værktøjskassen Digital Genial.

Klarere overblik online for ansatte og studerende

Det digitale bureau Eksponent har udviklet en ny digital platform, der giver bedre oversigtsmuligheder og brugervenlighed på Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC).

Flere i beskæftigelse gennem opkvalificering af jobrettede samtaler

Konsulenthusene Mannaz og Rambøll Management Consulting har højnet kvaliteten af samtaleforløb mellem jobkonsulenter og ledige hos jobcentre gennem Projekt Jobrettet Samtale.