DI Rådgiverne

Flere borgere til Esbjerg Kommune via analyserådgivning

Gennem en undersøgelse blandt tilflyttere og potentielle tilflyttere i Esbjerg Kommune har analysevirksomheden Epinion givet input til, hvordan kommunen strategisk har kunne sætte ind for at få flere borgere til det trængende erhvervsliv i lokalområdet.

Foto: visitesbjerg.dk

Esbjerg Kommune ønsker at tiltrække flere nye borgere, da erhvervslivet i kommunen i høj grad mangler arbejdskraft. For at løse det problem har kommunen benyttet sig af analysevirksomheden Epinion, der har lavet en undersøgelse blandt kommunens tilflyttere samt potentielle tilflyttere.

Hensigten med analysen har været at danne grundlag for en strategi og vision for at øge antallet af tilflyttere til Esbjerg og samtidig kunne konkretisere eventuelle indsatsområder.

Analysen har givet kommunen indsigt i årsagerne til, at beboerne flytter til og fra kommunen, hvilket har dannet grundlag for kommunalpolitikernes mulighed for at diskutere løsninger på at få flere borgere i Esbjerg. Samtidig har det givet viden om, hvor der har været behov for at sætte ind markedsførings- og kommunikationsmæssigt. Herudover indebar Epinions anbefalinger også at se på muligheden for at øge by- og kulturliv for at tiltrække flere tilflyttere – og dermed få flere i arbejde hos kommunens trængende virksomheder.

Casen er et godt eksempel på, hvordan privat analyserådgivning kan være med til at finde løsninger på samfundsmæssige udfordringer, f.eks. at få flere borgere til yderkommunerne, der i sidste ende styrker lokalt erhvervsliv og dermed kommer hele lokalområdet til gode.

Læs mere om Epinions arbejde for Esbjerg Kommune her.

Kathrine Berge
Skrevet af:

Kathrine Berge

Relateret indhold