DI Rådgiverne

Flere i beskæftigelse ved opkvalificering af jobrettede samtaler

Konsulenthusene Mannaz og Rambøll Management Consulting har højnet kvaliteten af samtaleforløb mellem jobkonsulenter og ledige hos jobcentre gennem Projekt Jobrettet Samtale.

Foto: GettyImages

Mannaz og Rambøll Management Consulting har hjulpet Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) med Projekt Jobrettet Samtale, der skal hjælpe flere i job.

Projektet har til formål at hjælpe jobcentrene med at implementere Den Jobrettede Samtale som en metode og tilgang, der engagerer de ledige til at tage ansvar for jeres jobsøgning, mens jobkonsulenterne kontroller mindre og vejleder mere. Rambøll og Mannaz har bl.a. udgivet en række undervisningsfilm, en samtalehåndbog til jobkonsulenter, et metodekatalog til ledere samt forskellige værktøjer til indsatsen.

Derudover har de gennemført opkvalificeringsforløb for medarbejderne og processtøtte til jobcentrenes ledere med gode resultater.

Og indsatsen har virket.

”Den jobrettede samtale virker. Gruppen af jobparate kontanthjælpsmodtagere er halveret hos os, og det kan ikke forklares med konjunkturer. Internt i jobcenteret er vi også blevet bedre til at spørge hinanden til råds”, siger afdelingsleder Daniel Bomholt fra Jobcenter Skanderborg.

Samarbejdet er et godt eksempel på, hvordan rådgiverbranchen er med til at løse samfundsmæssige udfordringer som eksempelvis at få flere ledige danskere i job.

Læs mere om projektet og Mannaz her.

Læs mere om projektet og Rambøll her.

Læs mere om de jobrettede samtaler og om, hvordan projektet er blevet evalueret her.

Mads Buhl
Skrevet af:

Mads Buhl