DI Rådgiverne

IRIS Group hjælper 14 kommuner med at styrke lokale erhvervsvilkår

Coronakrisen har medført et presserende behov for at gentænke den lokale erhvervsfremme. Konsulenthuset IRIS Group har i den forbindelse hjulpet 14 kommuner med at overvåge erhvervsudviklingen og udvikle konkrete tiltag, der hjælper det lokale erhvervsliv gennem krisen.

Foto: Getty Images

Tilbage i april tog IRIS Group initiativ til et større erhvervsprojekt i samarbejde med Aalborg Kommune og Køge Kommune. Hurtigt fulgte yderligere 12 kommuner, og arbejdet med at hjælpe det lokale erhvervsliv tog form.

Overordnet havde projektet to formål. For det første at udvikle indikatorer, der gjorde det muligt løbende at monitorere udviklingen i det lokale erhvervsliv i hver kommune. Disse indikatorer indbefattede udviklingen i ledigheden, kommunens brug af hjælpepakker, konkurser og jobopslag m.fl. Det blev suppleret med interviews med virksomheder og lokale workshops med fokus på at drøfte de lokale erhvervsudfordringer.

For det andet havde projektet til formål at tilvejebringe en række konkrete initiativer, der adresserede de største udfordringer, og hjalp udsatte virksomheder til at omstille til den nye virkelighed. Der var behov for at dele erfaringer med at løse akutte udfordringer for lokale virksomheder. En række lokale og tværgående workshops udmøntede sig i et idékatalog til hver af de deltagende kommuner med branchespecifikke anbefalinger, der hurtigt er omsat til handling.

Casen er et godt eksempel på, hvordan den offentlige sektor bliver styrket gennem samarbejde med eksterne konsulenter. Situationens alvor krævede gode og hurtige resultater, der baserede sig på høj faglighed og brede erfaringer inden for virksomhedsudfordringer og lokale erhvervspolitiske redskaber. Det leverer rådgiverne.

Gustav Stougaard
Skrevet af:

Gustav Stougaard

Relateret indhold