DI Rådgiverne

Øget livskvalitet og arbejdsglæde på plejecentre

Type2dialog har øget velfærden i Odder kommune ved at implementere rehabilitering i hverdagen på plejecentre gennem projektet Aktiv Hverdag, som skal styrke borgernes funktionsevne og udvikle medarbejdernes kompetencer.

Konsulenthuset Type2Dialog har samarbejdet med Odder kommune i projekt Aktiv Hverdag, der har til formål at øge rehabiliteringen på kommunens plejecentre samt opkvalificere medarbejdernes kompetencer på området.

Projektet indebar to dele:

1. Afprøvning og implementering af den rehabiliterende arbejdsgang med inddragelse af 32 beboere i et pilotprojekt
2. Sundhedsfaglig kompetenceudvikling af medarbejderne samt supervision af deres ledere

Det har resulteret i øget livskvalitet og autonomi hos plejecentrenes beboere samt nedbragt deres behov for hjælp. Samtidig har det styrket personalets kompetencer, øget arbejdsglæden og fastholdt dygtigt personale.

“Aktiv Hverdag har styrket personalets faglige indsats og teamsamarbejdet til gavn for beboerne, som har genvundet tabte færdigheder og fået mod på flere opgaver og oplevelser. Derfor fortsætter vi arbejdet med at få rehabilitering integreret systematisk i hverdagen”, fortæller Bente Markfoged Jensen, Leder af Plejeboligerne Bronzealdervej, Odder Kommune.

Det er et godt eksempel på værdiskabelsen i det offentlige og for det danske velfærdssamfund, som rådgiverbranchen hver dag er med til at levere. 

Læs mere om projekt Aktiv Hverdag på Type2dialogs hjemmeside her.

Mads Buhl
Skrevet af:

Mads Buhl

Relateret indhold