DI Rådgiverne

Øget livskvalitet og arbejdsglæde på plejecentre i Odder kommune

Type2dialog har øget velfærden i Odder kommune ved at implementere rehabilitering i hverdagen på plejecentre gennem projektet Aktiv Hverdag, som skal styrke borgernes funktionsevne og udvikle medarbejdernes kompetencer.

Konsulenthuset Type2Dialog har samarbejdet med Odder kommune i projektet 'Aktiv Hverdag', der har til formål at øge rehabiliteringen på kommunens plejecentre samt opkvalificere medarbejdernes kompetencer på området.

Projektet indebar to dele:

  1. Afprøvning og implementering af den rehabiliterende arbejdsgang med inddragelse af 32 beboere i et pilotprojekt og
  2. Sundhedsfagligkompetenceudvikling af medarbejderne samt supervision af deres ledere.

Det har både øget livskvalitet og autonomien hos plejecentrenes beboere og nedbragt deres behov for hjælp. Samtidig har det styrket personalets kompetencer, øget arbejdsglæden og fastholdt dygtigt personale.

Det er endnu et godt eksempel på værdiskabelsen i det offentlige og for det danske velfærdssamfund, som rådgiverbranchen hver dag er med til at levere. 

Du kan læse mere om Aktiv Hverdag-projektet på Type2dialogs hjemmeside her.

Besøg Type2dialogs hjemmeside.

Du kan finde flere gode cases om, hvordan rådgiverbranchen bidrager til vores fælles velfærdssamfund her

Skrevet af:

Mads Buhl