DI Rådgiverne

Oxford Research vinder offentlige opgaver - det giver eksport til Canada og Egypten

Et stærkt marked for konsulentydelser til det offentlige er en af grundpillerne for international vækst.

Oxford Research er en specialiseret analyse-, konsulent- og rådgivningsvirksomhed med fokus på velfærds-områderne samt erhvervs- og regionaludvikling, strategi-udvikling og implementering mv. Oxford Research er grundlagt i København i 1995, og gennem de seneste 10 år er væksten særligt sket gennem internationalisering, herunder åbning af kontorer i både Norge, Sverige, Finland, Polen og de baltiske lande.

Særligt mange opgaver i tilknytning til udvikling og evaluering af erhvervs-, uddannelses- og socialpolitiske indsatser, løst for statslige styrelser og ministerier i Danmark, har været en nøglefaktor for den internationale succes.

Gennem disse referencer har Oxford Research overfor kunderne på de nye markeder kunnet vise, at de både har kompetencerne til og erfaring med at gennemføre analyser, evaluering og rådgivning på højeste faglige og strategiske niveau – ikke mindst, at de er i stand til at levere analyser, viden og rådgivning som er anvendelig i praksis, og som bliver brugt aktivt i arbejdet med at udvikle og kvalificere offentlige indsatser og politikker.

Oxford Research har blandt andet evalueret de danske Innovationsnetværk for Styrelsen For Forskning og Uddannelse og har hjulpet flere af de danske regioner med at udvikle og kvalificere deres klynge- og styrke-positionsindsatser. Det har blandt andet givet opgaver i Egypten og i Canada. Oxford Research har sammen med Cairo University og det statslige Industrial Modernization Centre stået for at igangsætte et stort klynge-udviklingsprojekt inden for vedvarende energi i Egypten.

Oxford Research skal for Toronto Region Board of Trade uddanne det team, som fremadrettet skal stå for klyngeudviklingspolitikken og den strategiske erhvervs-fremme i regionen samt hjælpe dem med at udvikle konkrete klyngeindsatser.

Oxford Research satser også fremadrettet på stadig øget internationalisering og eksport, både for at vokse, men også fordi de via deres mange internationale opgaver styrker virksomhedens kompetencer og får ny viden og internationalt udsyn, som de kan bruge i deres opgaver for danske myndigheder. Derfor er et stærkt nationalt marked for konsulentydelser vigtigt for international vækst.

Relateret indhold