DI Rådgiverne

Styrkelse af Danmarks position som energiteknologisk frontløber

Damvad Analytics har hjulpet den danske Energikommission med at indsamle data om energisektoren internationalt for at belyse Danmarks styrker og forbedringsmuligheder.

Foto: Getty Images

Det er helt centralt for Danmark at kunne sammenligne sig med andre lande i forhold til energiteknologisk udvikling og samtidig lære af andre lande i forhold til innovationsprocesser i teknologiudviklingen.

Grundlaget for Energikommissionens anbefalinger til en energipolitisk plan for 2020-2030 har analysevirksomheden Damvad Analytics blandt andet hjulpet med. Damvad Analytics har på baggrund af en analyse givet en række anbefalinger, som er udarbejdet via indsamling af data bl.a. igennem dybdegående interviews med relevante myndigheder og beslutningsorganer i flere lande som Finland, Sverige og USA m.fl.

Analysen har vist styrker i forhold til den danske værdikæde for udvikling af energiteknologi, samt hvordan mere koordination mellem offentlige enheder kan styrke det strategiske fokus på udviklingen af energiteknologi, der vil være med til at skabe øget vækst, eksport og flere arbejdspladser i Danmark.

Samarbejdet viser, at rådgiverbranchen i høj grad er med til at skabe værdi i den offentlige sektor og danske samfund i forhold til en meget vigtig dagsorden som den grønne omstilling.

Læs mere om Damvad Analytics arbejde her.

Mads Buhl
Skrevet af:

Mads Buhl

Relateret indhold