DI Rådgiverne

Forbedret økonomi og arbejdsmiljø på et plejehjem

Dårligt psykisk arbejdsmiljø, højt arbejdspres og sygefravær blandt personalet var realiteterne på et plejehjem. Efter et års indsats har organisationskonsulent Tom Mårup gennemført en succesfuld ’turnaround’, som kommer både samfund og borgere til gode.

Halvering af sygefraværet, halvering af klager fra beboere, øget trivsel, mindre brug af vikarer og reducering af mobning på arbejdspladsen er blot nogle af de gevinster, som et plejehjem  har opnået efter de har brugt den selvstændige organisationskonsulent Tom Mårup igennem et år. Tom Mårup har mere end 30 års erfaring med udvikling af organisationer og mennesker både i offentligt og privat regi.

Ud over supervisering af ledelsen, har fokus i arbejdet været på at ændre det grundlæggende mindset, attituder, kompetencer og strukturer - og derved skabe langvarige forbedringer frem for et ’quick fix’.

Arbejdet har særligt givet pote i forhold til forbruget af vikarer, der er mere end halveret. Det betyder mange penge sparet for det kommunale plejehjem. Men endnu vigtigere er det at fremhæve de ikke-økonomiske gevinster som forbedring af arbejdsmiljø, arbejdsglæde og trivsel.

”Færre vikarer har stor betydning også for beboerne. Tryghed og kontinuitet er noget af det allervigtigste, når man er i en sårbar situation, ofte endda bange”, fortæller organisationskonsulent Tom Mårup.

Casen er et godt eksempel på den værdiskabelse rådgiverbranchen skaber i det offentlige, og at det betaler sig at bruge ekstern rådgivning. I tilfældet med plejehjemmet har det været en ’driver’ til at få skabt en decideret arbejdsmæssig ’turnaround’ og høste frugterne heraf – noget som kommer både kommunen, plejehjemmets personale og beboere og dermed samfundet til gode.

Læs mere om Tom Mårups arbejde her.

Kathrine Berge
Skrevet af:

Kathrine Berge

Relateret indhold