DI Rådgiverne

UdbudsVagtens Full-service

Følg med i offentlige udbud med Udbudsvagtens full-service.

DI Rådgiverne har indgået en rabataftale med UdbudsVagten, der gør det lettere for dig som rådgiver at få andel i de offentlige kontrakter. Som medlem af DI Rådgiverne får du op til 10 pct. rabat på en række services.

UdbudsVagten giver dig adgang til alle udbud samt dyb baggrundsinformation om konkrete udbud, dine konkurrenter og dit marked. Desuden kan du få adgang til de kontraktmuligheder, der i dag går under “udbudsradaren”, men som beløbsmæssigt udgør ca. 70 pct. af markedet.

Prisoversigt

Hent

Din udbudsvagt

Få specialiseret udbudsovervågning målrettet rådgivere. Din UdbudsVagt filtrerer, fortolker og sender udbuddene til dig.

Med Din UdbudsVagt modtager du løbende udbud, der opfylder dine relevanskriterier. Hvert udbud fortolkes og præsenteres, så du kan træffe et hurtigt og sikkert valg eller fravalg.

Forstå baggrunden for udbuddet - og målret dit tilbud
Som noget nyt kan du få adgang til ordregivers behandling af udbuddet. Fra behandlingen kan du finde afgørende detaljer, der vil påvirke dit tilbud og evt. valg af samarbejdspartnere.

Rabat til medlemmer af DI Rådgiverne
Din UdbudsVagt findes i tre løsningsniveauer. Som medlem af DI Rådgiverne får du 10% introduktionsrabat. Rabatten gælder i op til 12 mdr. og kan ikke kombineres med andre rabatordninger.

Din UdbudsPlan

Din UdbudsPlan giver dig et overblik over fremtidige rammeaftaler, så du bedst muligt kan planlægge din presale-indsats. UdbudsPlanen skræddersyes dine interesseområder.

Din UdbudsPlan giver dig overblik over eksisterende offentlige rådgiverkontrakter. Overblikket gør det muligt, at målrette dialogen med myndigheden rettidigt med udgangspunkt i oplysninger om kontraktudløb, kontaktpersoner og forventet dato for genudbud.

Udover overblikket så indeholder Din UdbudsPlan væsentlige detaljer om kontaktpersoner, nuværende leverandør, kontraktsum og andre detaljer om udbuddet.

Rabat til medlemmer af DI Rådgiverne
Som medlem af DI Rådgivere får du 10% rabat på analysen Din UdbudsPlan. Rabatten gælder i op til 12 mdr. og kan ikke kombineres med andre rabatordninger.

UdbudsVagten Indsigt

Med UdbudsVagten Indsigt får du søgeadgang til myndighedernes egne mødereferater.

Med søgeværktøjet “UdbudsVagten Indsigt” er det nu muligt at finde de myndigheder og beslutningstagere, der netop nu diskuterer en given problemstilling.

Du kan vælge at søge efter de problemer og behov (eksempelvis "højt sygefravær"), hvor du som rådgiver har kompetencer og løsninger at byde ind med. Værktøjet bliver særlig anvendt at rådgivere, der vil finde de afbureaukratiserede rådgivningsmuligheder, der går under udbudsradaren.

Hvis du som rådgiver ønsker, at afprøve hvilken viden og hvilke konkrete forretningsmuligheder værktøjet kan frembringe, så tilbyder UdbudsVagten i samarbejde med DI Rådgiverne nu denne workshop-ydelse.

Rabat til medlemmer af DI Rådgiverne

Som medlem af DI Rådgiverne får du 10 pct. rabat på en personlig workshop med udgangspunkt i værktøjet UdbudsVagten Indsigt.

Målet er at du får konkrete brugbare leads og indsigter med hjem fra workshoppen. Og samtidig får du et gennemarbejdet beslutningsgrundlag, hvor værdien af systematisk overvågning fra referaterne bliver afdækket fuldstændigt.

Du betaler kr. 4.410,-, hvor normalprisen er kr. 4.900,-

Book en præsentation af UdbudsVagten:

Kontakt UdbudsVagten

Barometer - KonkurrentOvervågning

UdbudsVagtens Barometer - KonkurrentOvervågning kortlægger størrelsen på det offentlige marked inden for din virksomheds opgaveområde. Med Barometer - KonkurrentOvervågning kan du også se andre aktørers markedsandele.

Med Barometer - KonkurrentOvervågning får du et dashboard, hvor du kan se dit totalmarked fra helikopterperspektiv og zoome ned på en given konkurrents faktiske omsætning til en udvalgt myndighed. Det giver dig grundlag for at optimere din salgsdialog med hver enkelt myndighed.

Barometer - KonkurrentOvervågning er et faktabaseret beslutningsgrundlag for både topledelsen og salgsstyrken. I praksis kan Barometer - KonkurrentOvervågning give dig det overblik, du skal bruge for effektiv prioritering, minimering af overflødige salgsomkostninger og forbedring af toplinjen.

Relateret indhold