Netværk

DI Rådgiverne arrangerer faglige netværk, hvor du kan møde ligesindede og fremtidige samarbejdspartnere.

 

Oversigt over netværk
Direktørnetværk

Kom med i et direktørnetværk og oplev sparring med virksomhedsledere på tværs af branchen

Netværkenes formål er at samle ledere fra hvert segment i branchefællesskabet og facillitere et forum, hvor man kan sparre med hinanden på tværs og udnytte den synergi, som opstår blandt engagerede deltagere.

Deltagelse i de tværgående netværk er gratis, men det er besluttet, at netværkene opnår mest åbenhed og fortrolighed uden direkte konkurrenter ved samme bord.

Derfor skal kommende medlemmer godkendes af de eksisterende.

Netværk for markedsanalysevirksomheder

Netværket har fokus på aktuelle temaer med betydning for branchens vilkår og udvikling såsom:

- Branchens omsætning og udvikling
- Nye regler for privacy og persondatabeskyttelse
- Personalejuridiske regler
- Konkurrence fra det offentlige

For mere information om netværket bedes du kontakte Kirsten Alkjærsig.

SMV-netværk

Netværket er til rådgivervirksomheder med maks. 19 ansatte (SMV-størrelse). Du er som medlem nyetableret eller erfaren rådgiver (virksomhed) og er optaget af hele tiden at udvikle din forretning. Du vil gerne forretningsudvikle sammen med andre rådgivere med forskellige fagligheder men med en fælles forretningsmodel. Du søger inspiration og indsigt fra andre rådgivervirksomheder og har selv udbytte af at dele erfaring og observationer.