01.05.19 DI Rådgiverne Nyheder

Tilfredshed med lovændring: Mindre bøvlede regler for udenlandske medarbejdere

Folketinget har vedtaget en række lovændringer, der vil gøre hverdagen enklere for virksomheder, der ansætter udenlandske medarbejdere. Dansk Industri og DI Rådgiverne glæder sig over, at der nu bliver mindre administrativt bøvl, og det samme gør virksomheden Accenture.

- Vi er en virksomhed med op mod end 30 nationaliteter. Her skelner vi ikke mellem folk på baggrund af nationalitet, men på baggrund af om de har de kompetencer, vores kunder efterspørger. Derfor er det helt afgørende for os, at vi har nogle gode og fleksible ordninger i forhold til at rekruttere udenlandske ansatte, fortæller Philip Wiig, der er Managing Director i virksomheden Accenture Danmark og medlem af bestyrelsen af DI Rådgiverne.

Han er derfor glad for, at Folketinget tirsdag vedtog en række regelændringer, der gør det administrativt enklere at ansætte udenlandske medarbejdere. Virksomheden, som har mere end 600 ansatte i Danmark, har nemlig i dag en hel afdeling på ca. 20 personer, som alene tager sig af forhold omkring Accentures udenlandske ansatte.

- Afdelingen arbejder selvfølgelig ikke kun med at administrere de danske regler om udenlandsk arbejdskraft, men det fylder meget. Så når reglerne bliver smidigere, får medarbejderne i afdelingen mange flere ressourcer til at hjælpe vores udenlandske ansatte med alle mulige andre vigtige forhold. Det kan f.eks. være skatteforhold, eller hvordan den ansattes partner bedst kan falde til i landet, fortæller Philip Wiig.

Et skridt i den rigtige retning

For Accenture betyder det bl.a. meget, at det nu bliver lettere at få udenlandske ansatte til Danmark i kortere perioder fordelt over året – når perioden samlet set ikke overstiger 90 dage. Omvendt er det en streg i regningen, at kravet om, at lønnen skal udbetales på en dansk bankkonto ikke bortfalder helt.

- Den regel har vi bøvlet meget med, men det er ikke så meget den enkelte regel – det er den samlede mængde af administrative byrder, der gør det så besværligt. Derfor glæder vi os over alle fremskridt, der sker, understreger Philip Wiig.

Accenture er kun én af mange danske virksomheder, som kan glæde sig over lovændringerne. Dansk Industri (DI), som længe har arbejdet for at få reglerne forenklet, er også positive – selv om ønskelisten ikke er udtømt.

- Danmark er i skarp konkurrence om at tiltrække højkvalificeret udenlandsk arbejdskraft, og administrative benspænd er en klods om benet på danske virksomheder. Nu har en række partier fjernet en del af dem, og det er både godt for virksomhederne og for den vækst, som skal finansiere dansk velfærd, siger Kim Graugaard, som er fungerende adm. direktør i DI.

Ændringerne fjerner ikke alle hindringer

De vedtagne ændringer dækker dog ikke alle de hindringer, som i dag gør det vanskeligt for danske virksomheder at tiltrække tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere, mener DI.

Der bliver eksempelvis ikke rykket ved beløbsgrænsen, der i dag betyder at medarbejdere, som kommer til Danmark gennem beløbsordningen skal tjene mindst 427.000 kr. om året. Det samme gælder den såkaldte positivliste over job, hvor der er særlig stor mangel på arbejdskraft, som DI gerne havde set en udvidelse af.

Stor efterspørgsel fra rådgiverbranchen

Der har været stor efterspørgsel fra rådgiverbranchen i forhold til lempelse af reglerne omkring ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, da rådgiverbranchen oplever nationale rekrutteringsudfordringer og i høj grad gør brug af dygtige udlændinge.

- I DI Rådgiverne glade for, at Folketinget med det nye lovforslag nu fokuserer på, at lempe de administrative barrierer - og fortsat vil gøre det endnu nemmere for danske rådgivervirksomheder at tiltrække den fornødne arbejdskraft, siger branchedirektør Henriette Søltoft, DI Rådgiverne.

Du kan læse mere omkring rekruttering og beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft her.

Kathrine Berge
Skrevet af:

Kathrine Berge

Relateret indhold