29.11.19 DI Rådgiverne Nyheder

Ærgerlig dom om konsortier i Højesteret

Højesteret afsagde den 27. november dom i den såkaldte ”vejstribesag”, der drejer sig om muligheden for at indgå konsortie- samarbejder. Afgørelsen er beklagelig, mener DI Rådgiverne.

Foto: Colourbox

Højesteret afsagde den 27. november dom i den såkaldte ”vejstribesag”, der drejer sig om muligheden for at indgå konsortiesamarbejder.

Højesteret gav konkurrencemyndigheden ret i, at det i den konkrete sag ikke var lovligt for de to virksomheder at afgive fælles tilbud. Dette sker på baggrund af kendelse i Sø- og Handelsretten, der kom frem til det modsatte resultat.

Højesteret tager desværre ikke stilling til, hvordan for eksempel risikoprofil, kapacitet oa. skal vurderes. Dét kan afholde mange rådgivervirksomheder fra at indgå konsortiesamarbejder fremover.

DI Rådgiverne beklager Højesterets dom, der forventes at ville føre til langt færre konsortiesamarbejder – hvilket ikke er til gavn fx for de løsninger, der bliver udbudt af det offentlige og som for eksempel kunne forbedre klimaet.

DI har sammen med andre nordiske erhvervsorganisationer henvendt sig til EU-Kommissionen for at finde en afklaring på de usikre spørgsmål, der i dag gør det svært for virksomhederne at vurdere, om et konsortiesamarbejde er lovlig.

Læs dommen her.

Skrevet af:

Kirsten Alkjærsig