03.12.19 DI Rådgiverne Nyheder

Ny finanslov med ærgerlige besparelser på statens brug af konsulenter og rådgivere

Regeringen og støttepartierne Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet præsenterede i går den 2. december en ny finanslov. Det er dog ærgerligt, at finansloven indeholder markante besparelser på statens brug af rådgivning og konsulenter, da staten står over for store udfordringer og transformationer de kommende år.

Foto: Colourbox

Finansloven indeholder besparelser på statens brug af konsulenter på 200 mio. kr. i 2020 voksende til 625 mio. kr. årligt fra 2021. Besparelserne fordeles på baggrund af de faktiske udgifter til it-konsulenter, managementkonsulenter og juridisk bistand. Besparelserne kommer oven i tidligere aftalte besparelser med den tidligere regering lige inden valget på rundt 200 mio. kr. årligt fra 2020 som følge af aftalen om ret til seniorpension for nedslidte. Besparelserne svarer til omkring 6 pct. af samlet forbrug på managementkonsulenter, it-rådgivere og juridiske ydelser i 2020 voksende til 15 pct. i 2023.

Desværre ligner Finanslovens besparelser på statens brug af rådgivere en ærgerlig reaktion på en skæv modstilling mellem velfærd og rådgivere. Rådgivere driver med progressive løsninger og nytænkning en god del af udviklingen af Danmarks offentlige sektor, og generelle besparelser vil hæmme udviklingen – og i øvrigt også forsinke digitalisering og grøn omstilling i det offentlige.

Vi vil fra DI Rådgivernes side følge den praktiske udmøntning af besparelserne tæt.

Andre mere positive nyheder på finansloven

På uddannelsesområdet er der flere positive initiativer. Uddannelsesloftet, der med få undtagelser hindrede studerende i at skifte retning og tage en ny videregående uddannelse på samme niveau eller lavere, er afskaffet. Samtidig er der ikke sket den frygtede reduktion at midlerne til de humanistiske, samfundsvidenskabelige, merkantile uddannelser. Ligesom der er afsat midler til kunstnerisk udviklingsarbejde på arkitekt- og designskoler.

I forhold til udenlandsk arbejdskraft er der sket en fokusering med initiativer, der skal hindre social dumping samtidig med, at der er andre lempelser i forhold til kvalificeret udenlandske arbejdskraft. For rådgivervirksomhederne er de positive initiativer afskaffelse af deltagerbetaling på danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere m.fl., ny opholdsordning på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning, kampagne målrettet europæisk arbejdskraft, der rammes af Brexit m.m.

Den grønne omstilling er også i indtænkt. Blandt andet oprettes Danmarks Grønne Fremtidsfond på 25 milliarder kroner. Den skal investere i grønne og bæredygtige projekter og skabe grønne arbejdspladser. Afgiftsstigninger på elbiler annulleres desuden indtil en kommission kommer med bud på, hvad der skal ske fra 2021. Og der er afsat midler til reduktion af drivhusgasudledning.

Du kan læse DI's pressemeddelelse og holdning til den nye finanslov herunder:

Skrevet af:

Henriette Søltoft