01.05.19 DI Rådgiverne Nyheder

Godt nyt i ny Vækstplan for Kreative Erhverv

Regeringen har i dag lanceret en ny vækstplan for kreative erhverv. Set fra et rådgiverperspektiv er der rigtigt mange gode initiativer i planen bl.a. om markedsføring af de kreative erhverv, kompetencer samt offentlige indkøb af kreative designløsninger.

Regeringens  er i dag kommet en plan for vækst i de kreative erhverv, der er en opfølgning på anbefalingerne fra Vækstteamet fra Kreative Erhvervs arbejde i 2018. Formanden for DI Rådgiverne, Mette Kynne Frandsen fra Henning Larsen, var et af medlemmerne i Regeringens vækstteam, der nu kan se frem til at få søsat de mange initiativer.

De seks indsats-områder er

Styrkede kompetencer til fremtidens jobs

Bedre vilkår for investeringer og crowdbaseret finansiering

Flere kreative iværksættere skal skabe bæredygtige forretninger

Mere kreativitet og innovation i offentlige udbud

Gode vilkår for at håndhæve ophavsrettigheder

Øget international synlighed og eksport

I Danmark har de kreative rådgivererhverv stærke succeser i udlandet og med eksport inden for arkitektur samt services og produkter, der med design som udgangspunkt, skaber nye innovative løsninger. Henriette Søltoft, Vicedirektør

Øget international synlighed og eksport 

Det vigtigste initiativ er etablering af et markedsføringskonsortium for dansk kreativitet hvor Dansk Industri sammen med Dansk Erhverv og Realdania er samarbejdspartnere.  Markedsføringskonsortiet skal aktivere fortællingen om de danske kreative erhverv ved internationale events i Danmark og bidrage til at skabe større synergi mellem eksisterende events på området. 

Branchedirektør Henriette Søltoft, DI Rådgiverne, påpeger vigtigheden heraf:

- I Danmark har de kreative rådgivererhverv stærke succeser i udlandet og med eksport inden for arkitektur samt services og produkter, der med design som udgangspunkt, skaber nye innovative løsninger. Konsortiet skal bane vejen til eksportmarkederne for mange flere danske kreative designvirksomheder med internationale vækstambitioner. Vi har arbejdet rigtigt hårdt for det nye konsortium, fordi det ikke kun skaber værdi for de kreative erhverv, men hele Danmark. Vi skal ikke kun sælge flot design og designløsninger af høj kvalitet til udlandet, men også fortællingen om Danmark som en kreativ nation, siger hun.

Andre nye initiativer for at styrke eksporten fra de kreative erhverv er: 

•Placering af kreative vækstboostere på udvalgte eksportmarkeder med anker i Danmark, som skal styrke erfaringsdeling og netværk på markederne 

•Sikre at eksisterende initiativer inden for e-handel også er relevante for de kreative erhverv

•Analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af en incitamentsordning med særligt fokus på konkurrenceudsatte erhverv som spiludvikling, animation og computerskabte  visuelle effekter mv., der kun i begrænset omfang modtager filmstøtte i dag.

Styrkede kompetencer til fremtidens jobs

Et andet vigtigt element er styrkede kompetencer til fremtidens job, et område som DI Rådgiverne arbejder intensivt med, og hvor vi er kommet med en række anbefalinger i pjecen
Højtuddannede er rådgiverbranchens DNA”. Udspillet fra regeringen favner langt fra alle disse, men indeholder en række gode initiativer som:

  • Etablering af et stærkt iværksætter og innovationsmiljø på de kunstneriske uddannelser, hvor virksomheder, studerende og forskere samarbejder om nye forretningsmodeller, produkter og services
  • Øget tilskud til efter- og videreuddannelsesaktiviteter på de kunstneriske uddannelsesinstitutioner
  • Etablering af et videncenter for de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
  • Servicetjek af forskningen på de offentlige institutioner med relevans for de kreative erhverv

Offentlige indkøb af kreative rådgiverydelser

Regeringens udspil analyserer meget nøjagtigt problemer i offentlige indkøb af kreative rådgiverydelser med at indtænke kreativitet og innovation. Det drejer sig blandt andet om, at offentlige indkøbere endnu ikke har grebet udbudslovens nye muligheder for mere innovative indkøb, samt at der er høje transaktionsomkostninger, når kreative rådgivererhverv skal byde på opgaver til det offentlige.

De tre forslag i udspillet peger alle i den rigtige retning. Ud over disse foreslår DI Rådgiverne følgende:

Lavere transaktionsomkostninger

  • I regeringens økonomiaftaler med kommuner og regioner indføres der mål for de maksimale transaktionsomkostninger. Umiddelbart er et mål på maksimalt 10 procent transaktionsomkostninger set i forhold til den udbudte opgaves værdi passende
  • Det bliver gjort muligt for private tilbudsgivere at kunne klage til en offentlig myndighed over konkrete udbud, der vurderes at have unødvendigt høje transaktionsomkostninger

Mere vægt på innovation og kvalitet i udbud

  • I den kommende evaluering af udbudsloven bør det undersøges, hvad der er baggrunden for, at udbudslovens nye muligheder for at købe innovativt ind ikke udnyttes mere end i dag. Herudover bør det undersøges i hvor stor grad de nye muligheder for dialog i udbudsprocessen bliver brugt
  • I februar i år vedtog Folketinget en ændring af udbudsloven, så bygge- og anlægskontrakter med en værdi på mere end 350 mio. kr. kan gennemføres i et såkaldt to-kuvertsystem, hvor tilbuddets kvalitative del vurderes først, og herefter åbnes kuverten med prisen. Dette system foreslås udvidet, så det gælder langt flere opgaver, for eksempel alle tjenesteydelser over EU’s tærskelværdier
  • Der igangsættes pilotforsøg med flere funktionsudbud, hvor løsningen ikke beskrives i detaljen i udbudsmaterialet, men det er op til de konkrete tilbudsgivere at komme med forslag hertil
Mads Buhl
Skrevet af:

Mads Buhl