28.11.19 DI Rådgiverne Nyheder

Klimapartnerskab på plads

Regeringen har nedsat 13 Klimapartnerskaber, som blandt andet tæller Klimapartnerskabet for it, service, rådgivning og turisme. Klimapartnerskaberne skal - branche for branche – komme med forslag til regeringens kommende Klimahandlingsplan.

Vi har en fælles opgave med at finde de konkrete veje til, hvordan vi gennemfører den grønne omstilling, så vi samtidig sikrer ny vækst og velstand i Danmark. Dansk erhvervslivs bidrag sker igennem regeringens 13 nedsatte klimapartnerskaber - og har nedsat et partnerskab forrådgiver-, it-, turisme- og servicebranchen.

Formanden for Klimapartnerskabet for service, it, rådgivning og turisme er Eva Berneke, KMD, mens Rasmus Ødum, COWI, er næstformand.

DI Rådgiverne bidrager sammen med DI Service, DI Digital og turismeenheden i DI aktivt med at spille forslag ind til Klimapartnerskabet.

I den forbindelse igangsætter vi tre initiativer, der blandt andet skal sikre, at vi får alle medlemmernes gode ideer og forslag med:

Skrevet af:

Kirsten Alkjærsig