21.11.19 DI Rådgiverne Nyheder

Paradigme: Sådan skabes størst mulig værdi ved køb af konsulentydelser

Rådgivere og konsulenter skaber hver dag værdi, når de samarbejder med kommuner, regioner og staten. Med dette paradigme peger branchen selv på, hvordan der kan opnås mest mulig værdi ved offentlig køb af konsulentydelser.

Rådgivere og konsulenter spiller en vigtig rolle i den videre udvikling af den offentlige velfærd. Ikke mindst i en situation, hvor samfundet er i forandring med pres på ressourcerne og nye store krav til den offentlige service.

Den private sektor har erkendt betydningen af konsulenter. 4 ud af 5 konsulentkøb sker i den private sektor, som også i højere grad end den offentlige sektor bruger konsulenter i opgaveløsningen.

DI Managementrådgiverne finder, at det offentlige kun skal købe konsulentydelser, når der er en grund til det, og det skaber merværdi. Derudover skal vi hele tiden i fællesskab arbejde på at skabe endnu mere værdi i samarbejdet mellem den offentlige sektor og konsulenterne.

Med dette paradigme kommer DI Managementrådgiverne med en række anbefalinger til både de offentlige konsulentbrugere og konsulentbranchen om, hvordan samarbejdet.

Paradigmet er omtalt i InsideBusiness den 19. november 2019 (kræver login).

Kathrine Berge
Skrevet af:

Kathrine Berge