DI Rådgiverne ser positivt på regeringens strategi for grønne offentlige indkøb, der bl.a. bygger videre på arbejdet i DI Rådgivernes OPS Panel og klimapartnerskaber.

30.10.20 DI Rådgiverne Nyheder

Regeringen vil styrke grønne offentlige indkøb

Regeringen har fremlagt sin samlede strategi for den offentlige sektors indkøb, der skal gøre Danmark grønnere. DI Rådgiverne ser positivt på strategien, der bygger videre på forslag i DI Rådgivernes OPS Panel og klimapartnerskaber.

Regeringen kom den 29. oktober 2020 med sin strategi for grønne offentlige indkøb: Grønne indkøb for en grøn fremtid.

DI Rådgiverne byder strategien velkommen

DI Rådgiverne ser positivt på strategien, som følger op på arbejdet i DI Rådgivernes OPS Panel og klimapartnerskaberne.

Det drejer sig blandt andet om Klimapartnerskabet for it, service og rådgivning, hvor DI Rådgiverne og rådgivermedlemmer aktivt har bidraget med forslag til at styrke grønne offentlige indkøb.

Læs også: Wammen, Pippi og grønne offentlige indkøb

Faktabaseret tilgang til klima

Strategien indeholder en baseline for den offentlige sektors klimaaftryk. Regeringen skaber hermed overblik over de mest klimabelastende aktiviteter i den offentlige sektor som udgangspunkt for beslutninger og prioriteringer.

Hos DI Rådgiverne finder vi denne faktabaserede tilgang til klimaindsatsen i den offentlige sektor meget fornuftig.

Regeringen har samtidig meldt ud, at den nu igangsætter et arbejde for senest med udgangen af 2021 at have fastlagt et egentligt reduktionsmål. DI har tidligere foreslået, at 80 procent af alle offentlige indkøb bør ske bæredygtigt.

Læs også: Offentlige indkøb skal sætte fart i grøn omstilling

Fokus på totalomkostninger

Strategien slår derudover fast, at fokus i offentlige indkøb skal flyttes fra indkøbspris til totalomkostninger, hvor omkostningerne i hele livscyklus beregnes.

Regeringen melder i den forbindelse ud, at de nu styrker arbejdet med flere vejledninger til beregning af totalomkostningerne på områder, hvor der i dag ikke er vejledninger.

Ud over disse indsatser indeholder strategien flere konkrete forslag:

  • Professionalisering af offentlige indkøb: bl.a. sikre de rette kompetencer til indkøberne, herunder vil et nyt kompetenceudviklingsprogram have fokus på organisering og et stærkt ledelsesfokus på bæredygtighed.
  • Indgå flere værdibaserede kontrakter: Det vil sige kontrakter, der skaber innovation og nytænkning, f.eks. via grønne incitamenter og værdibaseret honorering.
  • Styrket offentlig-privat samarbejde om innovation og ny teknologi: bl.a. udvikling af nye værktøjer og flere innovative indkøb gennem bedre udnyttelse af fleksible udbudsmetoder osv. Dette vil ske i samarbejde med erhvervslivet.

Læs Finansministeriets pressemeddelelse: Bæredygtighed og klima skal være pejlemærker for offentlige indkøb for trecifret milliardbeløb
 

HOLD DIG OPDATERET

Modtag  DI Rådgivernes nyhedsbrev og få information om rådgivningsbranchen, seneste nyt fra den politiske scene, faglig inspiration og invitationer til relevante arrangementer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Relateret indhold