07.01.20 DI Rådgiverne Nyheder

SKI har i utide opsagt to it-konsulentaftaler

SKI har set sig nødsaget til at opsige rammeaftalerne 02.15 It-rådgivning og 02.17 It-konsulenter.

Baggrunden for opsigelsen – der finder sted 1-1½ år før den udmeldte frist - er, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har revideret vejledningen om rammeaftaler efter den såkaldte Autoritá-dom fra EU-domstolen. KFST anlægger efter DI’s opfattelse en restriktiv tolkning af dommen i vejledningen, der således skal føre til, at en rammeaftale skal opsiges, når den udmeldte volumen for rammeaftalen er nået. Der er dog en mindre margin for fleksibilitet. Overordnet er KFSTs fortolkning udtryk for en markant ændret praksis.

DI har i flere omgange kritiseret KFST for den restriktive fortolkning af dommen. DI’s bekymring er bl.a., at virksomhederne kan komme til at stå i en uheldig situation, hvor blandt andet aftaler ophører før tid som de to nu opsagte aftaler, den udmeldte forventede volumen overvurderes på nye rammeaftaler samt øgede krav til løbende afrapportering.

I forhold til de opsagte aftaler forventer SKI at genudbyde disse. De eksisterende aftaler vil løbe frem til sommer.

Læs om det fremrykkede genudbud her: https://www.ski.dk/nyheder/Sider/SKI-fremrykker-genudbuddene-af-to-it-aftaler.aspx

Skrevet af:

Kirsten Alkjærsig