Den nye handelsaftale mellem EU og Storbritannien betyder, at danske virksomheder i 2021 møder en helt ny virkelighed. Vi har samlet alt nyttig information om aftalen, der er tilgængelig lige nu.

Foto: Shutterstock
08.01.21 DI Rådgiverne Nyheder

Dine muligheder efter Brexit

Storbritannien har forladt EU's indre marked og toldunion, og rammerne for samhandlen er nu fastlagt i en handelsaftale med EU. Hvordan ændrer det på vilkårene for samhandlen med Storbritannien? Bliv klogere på, hvad brexit betyder for din virksomhed her.

Handelsaftalen mellem EU og Storbritannien blev indgået den 24. december 2020.

På DI’s hjemmeside kan du læse mere om aftalen og de konsekvenser, det får for dig, der har eller ønsker at gennemføre projekter i UK, ud- eller indstationere medarbejdere eller har eller ønsker at etablere dig i UK. Her finder du også se oversigt over DI’s Brexit-eksperter.

Læs her: Dansk Industri: Brexit

Handel med tjenesteydelser

Helt overordnet bliver der ifølge aftalen opretholdt en gensidig markedsadgang for de fleste områder. Ligesom i EU’s øvrige handelsaftaler er der en række undtagelser, herunder offentlige sundhedstjenesteydelser, audiovisuelle tjenester og en række transporttjenester. Der er dog en del uklarheder, som DI er ved at få afklaret, og som vi vil holde jer opdateret på.

Storbritannien er ikke længere berettiget til den såkaldte ”country-of-origin”-tilgang, hvor en autorisation i et EU-land giver adgang til at levere tjenesteydelser i hele EU’s indre marked. Det betyder, at britiske serviceudbydere typisk vil skulle etablere sig i EU og efterlevere de varierende nationale regler mellem EU-landene.

Ind- og udstationering mellem UK og Danmark

Det er stadig muligt at ind- og udstationere medarbejdere mellem EU og Storbritannien, når det er virksomhedsinterne udstationeringer og forretningsrejsende på kortvarige ophold. Andre udstationeringer kræver arbejdsvisum.

I forhold til løn- og ansættelsesvilkår i UK skal udstationering af danske medarbejdere følge reglerne i Storbritannien, der bestemmer, hvilke betingelser der er, for at medarbejderen kan indrejse og arbejde lovligt. Det gælder både ved lokalansættelse ved en virksomhed i Storbritannien, men også ved udførelse af en tidsbegrænset tjenesteydelse samt ved koncerninterne udstationeringer i Storbritannien.  

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde vejledninger om forhold i Storbritannien, som virksomheder skal være opmærksomme på: Udenrigsministeriet: Brexit

Læs også: Storbritanniens vejledning til arbejde og ophold efter 31. december 2020

Gensidig anerkendelse af professioner

Handelsaftalen omfatter ikke gensidig anerkendelse af professioner, men åbner for, at der på et senere tidspunkt kan indgås sektorspecifikke aftaler. I første omgang skal professioner derfor anerkendes af de lokale myndigheder, før medarbejdere kan udøve det pågældende erhverv.

Investeringer

I tilknytning til markedsadgangen på serviceområdet giver handelsaftalen mulighed for at foretage investeringer med henblik på at etablere sig lokalt. Muligheden for at foretage investeringer gælder også fremstillingsindustri, landbrug, skovbrug, fiskeri, energi og andre primære erhverv.

Offentlige udbud i UK

Der er fortsat gode muligheder for at deltage i offentlige udbud i UK. Dog finder du udbuddene på en anden annonceringsplatform end EU’s.

Se mere her: Stadig god mulighed for at byde på offentlige kontrakter i Storbritannien trods Brexit

Persondataoplysninger

Overførsel af personoplysninger til et tredjeland kræver i henhold til databeskyttelsesforordningens kapitel V (artikel 44-50) et overførselsgrundlag. Der er aftalt en overgangsperiode på seks måneder med UK.

Det fremgår af udtrædelsesaftalen, at overførsler fra EU/EØS til Storbritannien kan fortsætte uændret i denne periode, hvilket betyder, at der i denne periode ikke er behov for at etablere et overførselsgrundlag.

Vi holder jer opdateret

I DI Rådgiverne holder vi jer løbende opdateret om Brexit i takt med, at udestående spørgsmål bliver afklaret.

Læs også: FAQ til arbejdsgivere om Brexit

HOLD DIG OPDATERET

Modtag  DI Rådgivernes nyhedsbrev og få information om rådgivningsbranchen, seneste nyt fra den politiske scene, faglig inspiration og invitationer til relevante arrangementer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Relateret indhold