En ny pulje under Arbejdstilsynet giver 105 millioner kroner til forbedret arbejdsmiljø.

Foto: Arbejstilsynet
08.04.21 DI Rådgiverne Nyheder

Virksomheder kan søge støtte til arbejdsmiljøprojekter

Nu kan små virksomheder med op til 50 ansatte få tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen til arbejdsmiljørådgivning, fysisk træning eller leje af tekniske hjælpemidler, der forebygger ulykker eller fysisk og psykisk nedslidning.

Mangler din virksomhed tilskud til arbejdsmiljøprojekter? Fra 29. marts 2021 kan små virksomheder, der lever op til betingelserne, få tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen. Puljen uddeler 105 millioner kroner om året fra 2021-2023 ud fra først til mølle-princippet.  

Giv medarbejderne et bedre arbejdsliv

Når virksomheder investerer i arbejdsmiljøet, så giver det bedre omgivelser for medarbejderne, hvilket er med til at forebygge arbejdsskader og nedslidning. Arbejdsmiljøpuljen kan være et middel til at give dine medarbejdere et bedre arbejdsliv på tre følgende områder:

  • Få gennemgået arbejdsprocesser for ergonomiske problemer
  • Få undervisning i håndtering af stress
  • Få fundet arbejdsulykkerne før de opstår med en sikkerhedsrundering

Du kan f.eks. søge om støtte til autoriseret arbejdsmiljørådgivning, hvor rådgivningen tilpasses dine behov eller søge støtte til hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø.

Få hjælp til ansøgningen

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du finde vejledningsmateriale, ansøgningsskemaer og eksempler på indsatser og aktiviteter, der lever op til puljens betingelser.

Hvis du har spørgsmål til puljen, eller hvordan man søger, så kontakt Arbejdsmiljøpuljens sekretariat i Arbejdstilsynet på 7012 1288 (tast 4). Du kan også få hjælp til ansøgningsprocessen fra en arbejdsmiljørådgiver eller konsulent og skrive udgiften på budgettet i ansøgningen.

Læs mere om puljen og send din ansøgning her: Arbejdsmiljøpuljen

Relateret indhold