Mette Dalsgaard har i mere end 15 år arbejdet for en bæredygtig omstilling af samfundet baseret på tal og fakta. Hun har bl.a. været med i den politiske proces ifm. ressourcestrategien Danmark uden affald.

Foto: Kraka Advisory
17.06.21 DI Rådgiverne Nyheder

”Fakta og forskning skal redde planeten”

Verden står over for en enorm klimaudfordring, og det store spørgsmål er, hvordan vi sikrer holdbare løsninger ift. bæredygtig omstilling? Ifølge Mette Dalsgaard, Vice President i Kraka Advisory, er svaret indlysende: Vi skal ikke agere på mavefornemmelser, men på fakta og forskning.

Det hele begynder med fakta Mette Dalsgaard, Vice President i Kraka Advisory

Data som fundament

Hvordan arbejder Kraka Advisory med grøn omstilling og bæredygtighed?

”Hvis ikke du først har data på plads, famler du i blinde, og det er her, vi økonomer har noget at byde ind med. I Kraka Advisory er vi særligt gode til at opstille de rette indikatorer, så de grønne målsætninger kan nås på den mest omkostningseffektive måde. Hvis du laver små tiltag løbende, kan den grønne omstilling blive enormt dyr, men hvis der er faglighed og målbare data bag, så bliver omstillingen billigere for virksomhederne og samfundet som helhed. Og det er jo let at regne ud, at grøn omstilling går hurtigere, hvis der er økonomisk idé i det, du gør”, siger Mette Dalsgaard.

Læs også: Omsæt din forretningsstrategi til digital virkelighed

Tænk i global omstilling

Når virksomheder tænker grøn omstilling, er det vigtigt, at de ikke kun kigger isoleret på Danmark, mener Mette Dalsgaard.

”Vi skal ikke tænke isoleret på Danmark, men vende blikket ud for at se, hvordan vores teknologier i Danmark kan bidrage til økonomisk bæredygtig grøn omstilling i resten af verden. Vores arbejde med analyse af data lægger et fundament for vores kunder, så de kan gå ud med deres idéer, innovation og teknologier og skabe vinderpositioner og eksportmuligheder”.

Læs også: Sådan bruger du medarbejderaktivisme konstruktivt

Tre eksempler på analyser fra Kraka Advisory

1) Analyse af potentialet for dansk food- og agritechløsninger på det britiske marked

Kraka Advisory har sammen med Deloitte bragt fakta og forskning frem som grundlag for vurdering af potentialet og økonomiske gevinster for danske agri- og foodtechløsninger i det britiske landbrug. Analysen viser, at hvis det britiske landbrug fastholder deres beskæftigelse men når op på samme produktivitetsniveau som dansk landbrug, kan de opnå en gevinst på 29 mia. kr. årligt. Størstedelen af potentialet er inden for teknologier, der forbedrer kvægopdræt og kortdyrkning. Kilde: Kraka Advisory

2) Analyse af pejlemærker for en bedre og grønnere dansk transportsektor

Kraka Advisory har fremlagt et forslag til en fremtidssikret vejtransport. Øget vejtrafik er årsagen til stigende problemer med trafikbelastning, støj og klimaforandringer. De årlige omkostninger for samfundet på grund af trafikbelastning anslås til ca. 24 mia. kr. Kilde: Kraka Advisory

3) Analyse gør Verdensmålene til Vores Mål

Det sidste eksempel er udvikling af bæredygtighedsindikatorer for de 17 Verdensmål i samarbejde med Deloitte Economics på Vores Mål-projektet, som 2030-panelet og Danmarks Statistik har igangsat. Kraka Advisory har hjulpet i denne proces ved at indsamle 6.000 input, som nu er blevet til 197 danske målepunkter for et mere bæredygtigt samfund. Kraka Advisory har udviklet relevante indikatorer og benchmarks for, hvor langt Danmark og danske virksomheder er i øjeblikket, og hvordan vi når målene. Kilde: Kraka Advisory

Beslutningsgrundlaget er afgørende

Hvorfor er analyser så vigtige i arbejdet med bæredygtighed?

”Jeg mener, at ansvaret for miljø- og klimaudfordringen ligger kollektivt i samfundet, hos politikere og virksomheder. Hvis samfundet investerer i forskning og udvikling, så får vi holdbare løsninger med et langsigtet økonomisk perspektiv. Politikerne har ansvaret for at sætte den grønne dagsorden og sørge for, at rammerne er på plads til innovative løsninger uden unødige administrative krav og byrder. Presset for at reducere CO2 udledningen stiller krav til udvikling af innovative og effektive løsninger, som skal baseres på et solidt, fagligt grundlag”.

”Virksomhederne skal turde gå forrest og indse, at grøn omstilling og bæredygtighed er kommet for at blive. Bæredygtighed er et afgørende konkurrenceparameter, der kun bliver stærkere de kommende mange år. Udviklingen sker med en fantastisk hast. Det er kun godt og ekstremt spændende at tage del i”, slutter hun.

Læs også: Hvad er fremtidens krav til ledere?

Mettes tre gode råd til arbejdet med grøn omstilling

1. Opstil ambitiøse og omkostningseffektive mål i grønne projekter.

2. Vær konkret i dine målsætninger og husk at måle på dem løbende. Lav evt. en handlingsplan.

3. Hav mod til at gå forrest. Det giver dig goodwill i belønning af den unge generation af forbrugere.

Relateret indhold