DI Rådgivernes nye advisory board af unge rådgivere vil slå buler i verden og diskutere initiativer om bæredygtighed og FN’s Verdensmål rettet mod hele rådgiverbranchen.

09.02.22 DI Rådgiverne Nyheder

DI Rådgiverne får nyt advisory board af unge rådgivere

Hvordan ser verden ud fra en ung rådgivers stol? Hvilke initiativer inden for grøn omstilling skal DI Rådgiverne sætte i gang? Og hvordan skal rådgiverbranchen sikre bæredygtig udvikling? Et nyt advisory board af unge rådgivere i DI Rådgiverne vil slå buler i verden.

Thomas Riis, Senior Consultant i IBM og Pernille Krieger, specialist i Energi, Indeklima & Bæredygtighed i MOE, er to af medlemmerne i det nye advisory board.

De peger begge på, at unge rådgivere ser komplekse problemstillinger fra et andet perspektiv end mere erfarne rådgivere.

”Vi er vokset op i en digitaliseret og konstant forandrende verden. Vi kommer derfor med andre kompetencer, og vi kan forhåbentlig give et andet perspektiv på den eksisterende praksis og de udfordringer, vi som branche står overfor”, siger Pernille Krieger, der bliver bakket op af Thomas Riis.

”Vi kommer forhåbentlig med nytænkning, der kan bidrage til et innovativt branchefællesskab”.

Læs også: Tre bæredygtige trends i 2022

Indflydelse på branchens udvikling

”Jeg vil gerne bidrage til, at rådgiverbranchen har de bedste muligheder for fortsat udvikling inden for den grønne omstilling. Jeg vil også gerne vise, at bæredygtighed ikke bare er godt for klimaet, men også en rigtig god forretning”, fortæller Pernille Krieger.

”Jeg håber, at vores advisory board kan være med til at bidrage til den grønne omstilling og få indflydelse på branchens udvikling”, siger Thomas Riis.

Læs også: Hvordan ser fremtidens leder ud?

Samarbejde på tværs af discipliner

Hvilke tendenser ser de inden for grøn omstilling i rådgiverbranchen?

”Der er en klar tendens til, at bygherrerne i branchen samt lovgivningen er med til at sætte stort fokus på, at vi udvikler metoder og øger vores viden. Vi ser, at flere bygherrer har specifikke og ambitiøse bæredygtighedsprogrammer, som stiller krav, der går udover standarden, og dermed flytter branchen i en mere bæredygtig retning”, fortæller Pernille Krieger og fortsætter.

”Med EU’s taksonomi stilles der ikke blot krav til investorer, men også til de virksomheder, investorerne investerer i. Det betyder, at de virksomheder, som imødekommer den grønne omstilling og fremtidens klima, både har en konkurrencemæssig og økonomisk fordel. Det handler om på tværs af rådgiverbranchen at finde nye forretningsmodeller og samarbejdsformer, som både fremmer klimaets interesser og sikrer økonomisk vækst”.

”En af de store tendenser inden for grøn omstilling i rådgiverbranchen er at indgå i samarbejde med virksomheder og inspirere dem til at accelerere deres bæredygtighedsstrategi og målsætninger”, slutter Thomas Riis.

Læs også: Gode muligheder for rådgivere i nyt klimaprogram

HVAD ER FORMÅLET MED DI RÅDGIVERNES ADVISORY BOARD?

 • Et fantastisk netværk på tværs af forskellige rådgiverdiscipliner.
 • En masse inspiration fra eksperter og meningsdannere gennem oplæg og spændende drøftelser.
 • Indflydelse på branchens udvikling.
 • Forslag til initiativer om bæredygtighed og FN’s Verdensmål, som DI Rådgiverne kan sætte i gang.
 • Forslag til konkrete aktiviteter, der er rettet mod hele rådgiverbranchen.
 • Ideer og input spilles ind til DI Rådgivernes bestyrelse, der træffer beslutning om videre aktiviteter.

Medlemmer af DI Rådgivernes advisory board

 • Emilie Østergaard Jakobsen, Business Designer, Designit
 • Johan Hygum Hillers, Co-founder & CEO, Individuals
 • Julie Bak, Senioranalytiker, Oxford Research
 • Louise Hansen, Project Manager/Consultant, Viegand Maagøe
 • Mathias Bartholdy, Cert. IT-attorney, Patrade
 • Pernille Krieger, specialist i Energi, Indeklima & Bæredygtighed, MOE
 • Sif Neldeborg, Senior Consultant, Devoteam
 • Stine Stenbirk, Senior Consultant, Kunde & Co
 • Thomas Riis, Senior Consultant, IBM
 • Michelle Gordon, Senior Consultant, Nordic Sustainability
 • Thor Weber, projektleder, COWI
 • Anna Sophie Bresson, Lead Sustainability Architect, C.F. Møller Architects
 • Chris Bruus Christensen, Advokatfuldmægtig, Bird & Bird
 • Caroline Philip Juul, Senior Consultant, Epinion
 • Sophia Elisabeth Bardram Nielsen, Environmental Engineer, DHI

Relateret indhold