Det er for tidligt at lægge boksehandskerne på hylden i kampen for ændringer til udbudsloven, blogger branchedirektør Katrine Ellersgaard Nielsen.

19.05.22 DI Rådgiverne Nyheder

Udbudsloven og årets dårligste joke, som ikke er sjov

Folketinget har førstebehandlet forslag om ændringer til udbudsloven. DI er positive overfor enkelte gode elementer, men skuffelsen fylder mest.

Folketinget førstebehandlede tirsdag forslag om ændringer til udbudsloven. Selvom DI er positive overfor enkelte gode elementer, f.eks. brug af fleksible udbud, fylder skuffelsen mest.

Læs om DI’s reaktion her: Lovforslag til ændring af udbudslov: DI ser få positive forslag, men er generelt set meget skuffede

Set fra rådgivernes ringhjørne er konklusionen også klar: Det er for tidligt at lægge boksehandskerne. Især fordi forslaget omfatter hjemmel til et insourcing-initiativ, som ser sejlivet ud, men bør slås i gulvet - hurtigst muligt. Derudover er der en række andre af vores forslag, som vi med ærgrelse og forundring må konstatere, at regeringen ikke har prioriteret.

170 mio. skattekroner til offentligt udbudsplatform, der allerede findes

Regeringens forslag baner vejen for, at staten skal udvikle en ny udbudsplatform helt fra bunden og drifte den. Det er ikke alene en dyr løsning, men også et bekymrende spild af skattekroner. Der findes allerede i dag et marked for udbudsplatforme.

Ræsonnementet er tilsyneladende, at det er bedst med én løsning, så brugerne, bl.a. SMV’erne, ikke skal spilde tid på administrere forskellige systemer hos forskellige myndigheder. Den udfordring fortjener anerkendelse, men et offentligt monopol er ikke svaret. Det er en kur, som dræber patienten. Krav om forenklinger, standardisering af relevante snitflader og genbrug af stamdata er den rette medicin.

At udvikling og drift af det nye platformsmonopol i øvrigt skal placeres hos konkurrencens vagthund, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, kandiderer til årets joke. Bortset fra, at det er alt for alvorligt til at være sjovt.

Se lovforslaget her.

Ønskelisten er ikke tømt

Udover den gigantiske torn i øjet, spejder vi forgæves efter de konstruktive forslag, som vi har spillet ind. DI Rådgiverne har arbejdet for mindre bureaukrati for virksomheder, der giver tilbud på små offentlige indkøb under 500.000 kr. Forslaget vil ikke mindst komme SMV’er til gavn, men er ikke med i lovforslaget.

Vi har også ledt forgæves efter et forslag om, at flere indkøb skal ske efter et to-kuvert-system, hvor kuverten med prisen først åbnes efter kuverten med kvalitetstilbuddet, for eksempel om tilbuddets grønne løsninger, er gennemgået.

Endelig har vi arbejdet for at ændre reglen om, at referencer for tjenesteydelser maksimalt må være tre år gamle.

Se DI's høringssvar: DI: Skuffende lovforslag til ændring af udbudsloven

Vi arbejder stadig for, at Simon Kollerup vil lytte til os og dermed på, at vi får bedre resultat. Uret tikker, men der er ikke talt til ti endnu.

Relateret indhold