"Meget få virksomheder vil tillade, at deres supply chain falder fra hinanden uden at reagere. Vi bør have samme tilgang til vores mentale trivsel," siger Chief Philosophy Officer Nicolai E. E. Iversen.

11.05.23 DI Rådgiverne Nyheder

Følelsen af meningsfulhed øger medarbejdertrivsel, engagement og performance

Hvor vigtig er følelsen af mening på arbejdspladsen? Og hvordan lykkes ledere med at skabe en kultur som sikrer, at medarbejderens potentiale realiseres? Konsulent- og rådgivningsvirksomheden Voluntās har netop udgivet deres årlige rapport, Meaningfulness at Work 2023, der sætter tal på og konkretiserer meningsfuldhed på arbejdspladsen.

De fleste kender de obligatoriske CSR-, klima-, økonomi- og så videre-rapporter, men måling af medarbejderens følelse af mening på arbejdspladsen får knap så meget opmærksomhed. Konsulent- og rådgivningsvirksomheden Voluntās undersøger meningsfuldhedens anatomi med særligt fokus på arbejdspladsen. Den 25. maj udgav Voluntās deres tredje rapport for mening på arbejdspladsen, Meaningfulness at Work 2023.

"Vi er optagede af, om arbejdet, som vi bruger halvdelen af vores vågne hverdagstimer på, giver mening til vores ene liv. Om det er foreneligt med, hvad vi eksistentielt ønsker at opnå i vores liv. For vi ved, at omtrent halvdelen af den mening, et individ oplever i sit liv, udspringer fra graden af den mening, vedkommende føler i sit arbejde,” fortæller Nicolai E. E. Iversen, Cheif Philosophy Officer, Voluntās.

Men hvorfor er det vigtigt at undersøge mening? Voluntās mener, at når medarbejdere føler mening på arbejdspladsen, bliver de mere engagerede og gladere for at arbejde. Sygeplejersken bliver sygeplejer for at tage sig af patienter – ikke for at stirre i skærm. At forstå hvad der driver medarbejdere og giver dem en følelse af mening, øger engagementet og glæden ved at arbejde.

Rapporten Meaningfulness at Work 2023 giver et indblik i, hvorvidt følelsen af mening på arbejdspladsen er steget eller faldet rundt om i verden også i Danmark. Samtidig tegner rapporten også et billede af, hvordan folk finder mening med det arbejde, de udfører.

Målrettet mening

Voluntās' tidligere rapport peger på, at de seneste års samfundsmæssige udfordringer og organisatoriske ændringer har medført et fald i oplevelsen af mening på arbejdspladsen. Men samtidig viser rapporten for 2023, at lysere tider er at spore, og meningsrecessionen er på tilbagegang.

Rapporten fremhæver dog, at genetableringen af mening efter Covid-19 ikke er en nem opgave, og mange ledere mangler de rette værktøjer og viden til at lykkes. Faktisk scorer lederskab lavest som meningsskaber i rapporten.

”Virksomheder og ledere må ikke glemme, at det, der primært påvirker den enkeltes arbejdsglæde og mening, er det, som er tæt på én. Vores leder. Vores kerneopgaver. Vores kollegaer. Kulturen. Det gør forskellen i sidste ende, og som enhver virksomhed bør have et målrettet fokus på. Både ud fra en moralsk forpligtelse til at forvalte det menneskelige potentiale med respekt og værdighed, men også fordi det forløser virksomhedens potentiale langt bedre på kort, mellem og langt sigt,” fortæller Nicolai E. E. Iversen.

Voluntās’ rapporten konkluderer, at medarbejdere i virksomheder, der lykkes med at etablere og øge følelsen af mening på arbejdspladsen, bl.a. mindsker risikoen for at udvikle stress med 24 procent. Dette understøttes af andre undersøgelser, f.eks. en fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der viser, at jo større engagement, medarbejdere har i deres arbejdsplads, des bedre trives de. De sover bedre, de har færre sygedage, og de er gladere.

Læs også: Sådan får du succes med dine partnerskaber

Arbejdet med Novozymes

Hvordan bevares trivsel, kultur og fællesskab, når morgendagen skal gentænkes? Og hvordan sikres mening for organisationen, når vækst, performance og transformation er på den strategiske agenda? Disse spørgsmål blev startskuddet til et samarbejde, der viste sig at være både værdifuldt, innovativt og samtidig lidt humoristisk også.

I 2021 lancerede Novozymes en ny vækststrategi. For konkretisere strategien, besluttede Novozymes at omsætte den til helt konkret lederadfærd. Det blev et globalt lederprogram med fokus på at bevare alt det meningsfulde i den eksisterende kultur og samtidig lægge nogle få, nye dimensioner til, der flugtede med kravene fra strategien.

Sammen med Novozymes udviklede Voluntas et 360 Feedback-værktøj baseret på den konkrete lederadfærd, som næsten 600 ledere har været igennem på under et år – fra teamansvarlig til direktionsmedlemmer.

”Ambitionen var at skabe et så menneskeligt og simpelt værktøj, som muligt, der kunne give lederne en følelse af læring og personlig udvikling,” fortæller Nicolai E. E. Iversen.

Programmet har resulteret i at 95 procent af alle har haft en konkret samtale med deres nærmeste leder om deres lederadfærd, og 7 ud af 10 har omsat læringsprocessen til konkrete udviklingsmål.

Læs også: Velkommen til Arbejdsmiljørådgiverne

De fire drivere der udgør meningsfuldhed

Voluntās rapporter viser, at det giver en følelse af mening i vores arbejde, når vi mærker et klart formål med det, vi gør. Når vi føler et stærkt tilhørsforhold til vores kollegaer. Når vi har en god relation til vores nærmeste leder. Og når vi udvikler os personligt.

Ifølge Voluntās er de fire drivkræfter for et meningsfuldt arbejde:

1. Formål (purpose) – at vi føler, vi gør en forskel.

2. Lederskab (leadership) – at vi føler, vi bliver guidet, anerkendt og har tillid.

3. Tilhørsforhold (belonging) – at vi føler, vi er en del af et godt fællesskab.

4. Personlig vækst (personal growth) – at vi føler, vi udvikler os personligt og professionelt.

De virksomheder, Voluntās har fulgt, der lykkes med at etablere og øge meningsfuldhed, vinder synlige fordele i deres ydeevne, innovationskraft og evne til at fastholde medarbejdere. Voluntās’ egne data viser, at medarbejdere, der føler, at deres arbejde er meningsfuldt, i gennemsnit, bliver to år længere i virksomheden.

Hvem Løser Fremtiden?

I år publicerer Voluntās for første gang deres World Meaningfulness Index. Efter i flere år at have udviklet værktøjer til hvordan man kan måle og arbejde med meningsfuldhed i organisationer, blev ambitionen for Voluntās at løfte det til et op til et samfundsniveau.

Bliv klogere på det nye index, meningsfuldhed og det som Voluntās kalder ”vor tids største paradoks”. Lyt til afsnit tre af Hvem løser fremtiden her– ”Voluntās og vor tids største paradoks.”

Relateret indhold