06.02.19 DI Rådgiverne Nyheder

Vejledning til køb af rådgiverydelser under EU-tærskelværdien

Konkurrence - og Forbrugerstyrelsens længe ventede vejledning til indkøb af videnrådgivning under EU- tærskelværdien, som DI Rådgiverne har bidraget til, er nu en realitet.

Med udbudsloven er der sket en ændring i procedurereglerne, så det i dag er mere enkelt at gennemføre udbud under EU-tærskelværdierne. Til trods for dette er mange stadig i tvivl om de procedureregler man som offentlig kunde underligger. En ny vejledning, som DI Rådgiverne også har bidraget væsentligt til, om indkøb af videnrådgivning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er et værktøj til netop at ændre denne adfærd. Tag den i brug, når du møder offentlige kunder, der er i tvivl. Så kan du være med til at sikrer en forholdsmæssig proportionalitet mellem krav til tilbud og opgavens omfang.


Hent vejledningen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen her.

Kathrine Berge
Skrevet af:

Kathrine Berge