06.08.18 DI Rådgiverne Nyheder

Debat: Giv de kreative erhverv bedre vilkår - for Danmarks skyld

De kreative erhverv står for en stigende del af dansk eksport, og resten af erhvervslivets succes afhænger i stigende grad af virksomhedernes evne til at være kreativite og tænke innovativt.

Kolossalt vigtigt arbejde

Efter sommerferien går slutspurten ind for arbejdet i regeringens Vækstteam for Kreative Erhverv.

Arbejdet er kolossalt vigtigt for fremtidens danske eksport. Og udvalget afleverer sine anbefalinger til regeringen i efteråret. Derfor er det rettidig omhu fra DI og designbranchen at levere sine anbefalinger nu - for vækstteamet bør tænke stort.

Der ligger enorme muligheder for dansk kreativ eksport. Det er kreativitet som musik, gaming, mode, arkitektur, design og film.

Nytænkning er en betingelse

Fra 2009 til 2015 steg eksporten med ca. 25 pct., fra 60 mia. kr. til 86 mia. kr., svarende til 7 pct. af Danmarks samlede eksport - dels i brugen af innovative designmetoder i både erhvervslivet generelt og i den offentlige sektor.

For i et internationalt marked med stigende konkurrence og disruption er konstant nytænkning i virksomhederne en betingelse for at kunne konkurrere. Set med vores øjne har Vækstteamet to hovedopgaver. For det første skal det sørge for bedre rammer for de kreative rådgivererhverv - især designere og arkitekter.

Udvalget bør levere en strategi for understøttelse af kreative klynger og indrette det nye system for erhvervs- og innovationsfremme, så små og mellemstore kreative virksomheder har én samlet indgang til hjælp med innovativ udvikling.

Udvalget bør endvidere foreslå bedre vilkår for salg af kreative ydelser til offentlige myndigheder, bedre adgang for virksomhederne til kreative medarbejdere og desuden bedre adgang til innovationsmiljøer.

For det andet bør Vækstteamet understøtte, at design- og innovationsmetoder anvendes mere i private virksomheder og i det offentlige.

Nytænkning forøger bundlinjen

En undersøgelse fra DI og Dansk Design Center viser, at arbejde med designtænkning forøger både brand og bundlinje i danske virksomheder.

Desværre tør 40 pct. af danske virksomheder ikke binde an med at bruge metoderne.

Det bør Vækstteamet forsøge at lave om på.

Vækstteamet kan styrke danske virksomheders innovation og udvikling - og dermed Danmarks konkurrenceevne både i de kreative erhverv og i alle andre erhverv.

De kreative erhverv og innovationsmetoder generelt er i høj grad en del af Danmarks fremtid - derfor er anbefalingerne fra Vækstteam for Kreative Erhverv så vigtige.

Vi anbefaler

- Vækstteamet bør understøtte, at design- og innovationsmetoder anvendes mere i private virksomheder og i det offentlige.

- Udvalget bør foreslå bedre vilkår for salg af kreative ydelser til offentlige myndigheder, bedre adgang for virksomhederne til kreative medarbejdere og desuden bedre adgang til innovationsmiljøer

Læs de øvrige anbefalinger her:

Hent DI Rådgivernes anbefalinger her

Skrevet af:

Henriette Søltoft