04.06.18 DI Rådgiverne Nyheder

Flere praktikpladser er nødvendige

Erhvervslivet mangler faglærte inden for en række faggrupper, hvilket pflere raktikpladser er en løsning på. DI Rådgiverne opfordrer til at rådgivervirksomhederne overvejer, om det er muligt at oprette flere praktikpladser f.eks. inden for it-uddannelserne.

 

For at imødegå manglen på faglærte har regeringen og arbejdsmarkedets parter i 2016 indgået en aftale, der belønner arbejdsgivere, der uddanner elever fra erhvervsuddannelserne. En del af aftalen kaldes praktikplads-AUB. For de enkelte virksomheder betyder det, at I hvert år får et måltal for, hvor mange elever I skal have ansat i løbet af året.

Alene i år 2018 skal ordningen Praktikplads-AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) give 2.100 flere praktikpladser.

Særligt relevant for rådgiverbranchen kan det være, at tage praktikanter fra Data- og kommunikationsuddannelsen, da 4 ud af 10 it-lærlinge ender med skolepraktik frem for praktik i en virksomhed. Uddannelsen har bl.a. et specialer i Datatekniker med speciale i infrastruktur og it-support. Men også f.eks. kontoruddannelserne, teknisk designer og mediegrafiker kan være interessant for rådgivervirksomhederne.

Brug praktikpladsen.dk til at søge elever og til dokumentation

Er jeres virksomhed godkendt til at tage en praktikant, anbefaler DI, at I anvender www.praktikpladsen.dk til at slå en praktikstilling op.

Udover dokumentationen vil et øget brug af portalen også medvirke til at sikre et mere gennemskueligt billede af praktikpladssituationen.

Her kan du læse, hvordan i godkendes og kommer igang

 

Hent pjecen om AUB

Fakta: Praktik-plads-AUB

Praktikplads-AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), der omfordeler bidraget fra virksomheder til uddannelse af lærlinge og elever er trådt i kraft januar 2018. Alle virksomheder der har indberettet ATP-bidrag er omfattet.

Hver virksomheds bidrag bestemmes af et måltal ud fra antal ansatte med en erhvervsuddannelse og sammensætning af dem. Har I færre lærlingetimer end måltallet angiver stiger bidraget og omvendt. Ekstra bonusordninger kan træde i kraft.

I år skal ordningen skabe ekstra 2.100 uddannelsespladser. I 2025 skal der årligt skabes 8.000 – 10.000 pladser

Kontakt chefkonsulent Birgitte Winge, Dansk Industri, på 33773893 eller biw@di.dk hvis du har spørgsmål til Praktikplads-AUB.

Mads Buhl
Skrevet af:

Mads Buhl