27.08.18 DI Rådgiverne Nyheder

Forretningshensyn kan indgå i vurdering af konsortiers lovlighed

Sø- og Handelsretten har i dag givet to vejstribevirksomheder medhold i, at der kan indgå forretningshensyn, når lovligheden af et konsortium skal vurderes.

I dag har to vejstribevirksomheder fået medhold i Sø- og Handelsretten i, at der kan indgå
forretningshensyn, når lovligheden af et konsortium skal vurderes. Dermed ophæver Sø- og Handelsretten Konkurrencerådets tidligereafgørelse.

Retten udtaler, at det påhviler konkurrencemyndighederne at godtgøre, at virksomhedernes egne kapacitetsberegninger ikke er retvisende. Efter rettens opfattelse har konkurrencemyndighederne ikke løftet denne bevisbyrde. Antagelsen om, at hvert af de sagsøgende firmaer kunne have løftet opgaven alene, bygger på hypotetiske antagelser om muligheden for at antage yderlige mandskab og tilkøbe yderligere maskiner, og der er ingen dokumentation for, at dette kunne lade sig gøre eller var forretningsmæssigt forsvarligt.

Retten finder det endvidere tilladeligt for de bydende firmaer med udgangspunkt i indvundne erfaringer at hensætte kapacitet til kunder, som erfaringsmæssigt henvender sig og som det forretningsmæssigt ville være uansvarligt ikke at kunne betjene og dermed afskære sig fra højere dækningsbidrag fra andre opgaver. 

Det er uvist, om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil anke sagen.

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressemeddelelse her.

Skrevet af:

Kirsten Alkjærsig