29.10.18 DI Rådgiverne Nyheder

Godt udspil fra Vækstteam for Kreative Erhverv vil sætte turbo på de kreative brancher

Regeringens Vækstteam for Kreative Erhverv er kommet med deres anbefalinger ”Danmark: Et internationalt førende vækstmiljø for kreative erhverv”. DI Rådgiverne hilsner anbefalingerne meget velkomment.

Regeringen vækstteam er kommet med 21 konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark i endnu højere grad kan tage en position som internationalt førende vækstmiljø for de kreative erhverv, hvor innovation sker med mennesket og kloden i centrum. Der er rigtig mange gode anbefalinger fra vækstteamet.

Dansk erhvervsliv har allerede en international styrkeposition inden for nogle af de kreative erhverv. Dansk design er verdenskendt, og vi har blandt andet en stærk og globalt orienteret arkitektbranche. Det er vigtigt, at vi sætter fokus på og støtter op om de kreative rådgivererhverv.

Anbefalingerne fra vækstteamet tager afsæt i fem konkrete hovedområder:

1. Der skal skabes bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft.

2. Der skal skabes bedre adgang til risikovillig kapital til nye og digitale forretninger.

3. Offentlig-privat samspil skal sikre innovative udviklingsmiljøer.

4. Mere effektiv håndhævelse af immaterielle rettigheder.

5. Der skal skabes øget international synlighed og eksport.

For DI Rådgiverne er det vigtigt, at anbefalingerne vil styrke de kreative rådgiveres internationalisering blandt andet ved at styrke fortællingen om det danske kreative DNA. DI og DI Rådgiverne vil meget gerne støtte op om dette initiativ. Et andet helt afgørende element for de kreative rådgivererhvervs internationalisering er desuden et stærkt hjemmemarked. Det er positivt, at vækstteamet adresserer de muligheder, der er til at skabe innovation og øget konkurrencedygtighed igennem offentlige indkøb.

- Vækstteamets konkrete anbefalinger om at bruge de offentlige indkøb til at fremme innovation er vigtige. For de nye ideer og produkter, som er udviklet i samarbejde med den offentlige sektor, er med til at gøre virksomhederne internationalt konkurrencedygtige, siger Henriette Søltoft, branchedirektør i DI Rådgiverne.

DI Rådgivernes så dog gerne, at vækstteamet på et enkelt punkt var gået endnu videre.

 -Vi savner nogle konkrete mål for nedbringelse af transaktionsomkostninger og anbefalinger, som imødegår tendenser til centralisering af indkøb af kreative løsninger. Centralisering gør det vanskeligt for de mindre kreative virksomheder at få offentlige opgaver. Det er uheldigt, da erfaringer og referencer fra løsning af offentlige opgaver i Danmark er afgørende for at vinde opgaver i udlandet, siger Henriette Søltoft, branchedirektør i DI Rådgiverne.

Vækstteamet kommer også med anbefalinger til, hvordan det kan blive nemmere for den kreative rådgiverbranchen at rekruttere danske og internationale medarbejdere med de kompetencer, der er behov for i branchen. Det er et område, vi også selv har taget fat på i DI Rådgivernes analyse ”Højtuddannede er rådgiverbranchens DNA”.

Hent anbefalingerne

Det fulde sæt anbefalinger fra vækstteamet kan læses her:

Danmark: Et internationalt førende vækstmiljø for kreative erhverv

Sarah Gade Hansen
Skrevet af:

Sarah Gade Hansen