07.09.18 DI Rådgiverne Nyheder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Vær tydelig i ønsker til udbud, så vi undgår for høje omkostninger

I juni måned afholdte DI Rådgiverne et seminar for udbudsrådgivere, der sammen med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen satte fokus på nedbringelse af omkostningerne.

Her kan du høre kontorchef Kenneth Skov Jensen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen give sine bud på, hvordan vi kan nedbringe transaktionsomkostninger ved offentlige indkøb mest muligt. Han gav et oplæg om samme tema ved DI Rådgivernes seminar for udbudsrådgivere, der fandt sted 6. juni i Industriens Hus.

Hans tre råd er:

  1. Indkøbere og udbudsrådgivere bør være tydelige på, hvad de gerne vil have
  2. Brug begrænset udbud hvis stort marked af leverandører
  3. Ved små opgaver under EU’s tærskelværdier: brug markedsafdækning og bed få om tilbud
Skrevet af:

Kirsten Alkjærsig