04.10.18 DI Rådgiverne Nyheder

Positive elementer i regeringsudspil om udenlandsk arbejdskraft

Regeringen har fremlagt sit udspil rekruttering af udenlandske arbejdskraft - og der er flere vigtige tiltag for rådgiverbranchen, som i høj grad mangler medarbejdere med de rette kompetencer.

Vores nye kompetenceundersøgelse viser, at udenlandsk arbejdskraft er vigtigt for branchen. Faktisk ønsker 36 pct. af virksomhederne at rekruttere flere udenlandske medarbejdere i fremtiden, både for at kompensere for de rekrutteringsudfordringerne, som mange virksomheder oplever, men i lige så høj grad fordi der er behov for de særlige kompetencer, som de udenlandske medarbejdere har.

Regeringens nye udspil om styrket rekruttering af udenlandske medarbejdere er derfor godt nyt for branchen. DI og DI rådgiverne har længe efterspurgt bedre adgangsordninger og færre administrative barrierer på området for at imødekomme virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft.

De vigtigste elementer i udspillet for rådgiverbranchen er:

  • En mere fleksibel fast track-ordning (virksomheder med 5 ansatte kan blive omfattet, kortere karantæneperiode, mindre fejl i administrationen af ordningen skal ikke straffes så hårdt)
  • Regelforenkling, herunder afskaffelse af kravet om lønudbetaling til dansk bankkonto
  • Forslag om en styrket indsats for rekruttering af europæiske medarbejdere og fastholdelse af internationale dimittender
  • Forslag om sænkelse af beløbsgrænsen på beløbsordningen til 330.000 kr. for en række udvalgte lande, der er særligt vigtige bl.a. 12 tredjelande: USA, Singapore, Kina (inklusiv Hongkong), Australien, Canada, Japan, Brasilien, Malaysia, Indien, Thailand, Mexico og Rusland
  • Mulighed for udvidelse af positivlisten med flere stillingsbetegnelser.

Læs om udspillet og læs også DI's pressemeddelelse 

Sarah Gade Hansen
Skrevet af:

Sarah Gade Hansen