24.05.18 DI Rådgiverne Nyheder

Positivt nyt regeringsudspil om øget konkurrenceudsættelse

Regeringen har i dag præsenteret et nyt udspil, der skal øge samarbejdet mellem private virksomheder og offentlige myndigheder og øge konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver.

Med sit nye udspil ”Konkurrenceudsættelse - den bedst mulige service for pengene” ønsker regeringen at øge antallet af udbudte offentlige opgaver ved blandt andet at opstille måltal for konkurrenceudsættelse i 2025 for både staten, regionerne og kommunerne.

Transaktionsomkostningerne skal ned Udspillet tager også fat i problemet med alt for høje transaktionsomkostninger ved at byde på offentlige udbud.

- Vi hilser regeringens udspil særdeles velkomment. I DI Rådgiverne har vi selv siddet med i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejdsgruppe omkring transaktionsomkostninger, hvor en af løsningsforslagene bl.a. er en massiv informationsindsats, så vi kan komme problemet til livs, siger Henriette Søltoft, og fortsætter:

- Vi glæder os til det fortsatte samarbejde om at sikre lavere transaktionsomkostninger. Desuden vil DI Rådgiverne inden længe præsentere et katalog over rådgiverydelser, der kan konkurrenceudsættes, så vi kan hjælpe regeringen bedst muligt på vej med deres nye målsætninger i det gode udspil.

Læs hele udspillet her

Mads Buhl
Skrevet af:

Mads Buhl