Kontingent til DI Rådgiverne

Medlemskab af DI Rådgiverne forudsætter medlemskab af DI. Når man bliver medlem af DI Rådgiverne vil man altså modtage en opkrævning på kontingent til både DI og DI Rådgiverne.

Kontingentbeløbet afhænger af størrelsen på medlemsvirksomheden. For medlemmer af DI vil kontingentet til DI Rådgiverne afhænge af den til DI indberettede lønsum. For associerede til DI vil kontingentet til DI Rådgiverne afhænge af antal årsværk i virksomheden. Både virksomheder, der er indmeldt som medlemmer af DI og associeret til DI, kan trække fuldt ud på alle DI's medlemsservices.

Som medlem af DI Rådgiverne betaler man et årligt grundbeløb på 2.500 kr. Derudover betales et variabelt beløb, afhængigt af, om man er associeret til DI eller medlem af DI.

Associerede virksomheder (ASSO) betaler udover grundbeløbet et årligt beløb på 40 kr. pr. årsværk.

Som medlem af DI Rådgiverne betaler man udover grundbeløbet et årligt beløb svarende til 0,008 % af lønsummen, eksklusiv lønsum for ejer(e) og administrerende direktør.

Der er indført et kontingentloft på 40.000 kr. årligt (ex. moms).

Første års medlemskab er gratis
DI Rådgiverne tilbyder alle nytilkomne medlemmer gratis medlemskab det første år.

Det første års gratis medlemskab forudsætter medlemskab af DI, samt at man ikke tidligere har været tilknyttet DI Rådgiverne.

Medlemskabet vil automatisk fortsætte efter det første år, hvorefter man er underlagt de generelle bestemmelser for opsigelse af medlemskab.

Kontingent til DI
Som medlem af DI er kontingentet til DI i 2018 0,24 pct. af virksomhedens danske lønsum, eksklusiv lønsummen for virksomhedens ejer og adm. direktør. Minimumskontingentet er 5.175 kroner.


Associerede virksomheder betaler et bidrag fastsat efter antallet af ansatte i virksomheden. I 2018 er beløbet 1.150 kroner pr. fuldtidsansat og minimum 5.175 kroner.


DI's kontingent for medlemskab er de seneste ti år blevet mere end halveret.

Du skal være opmærksom på, at har du først været medlem af DI, så kan du ikke blive associeret. Du kan derimod godt være gå fra at være associeret til DI og så blive medlem.

Sådan melder du dig ind

Du kan kontakte Trine Rosenberg på 3377 3886 eller trh@di.dk for at rekvirere indmeldelsesskema eller for at høre mere.