Kontingent til DI Rådgiverne

Medlemskab af DI Rådgiverne forudsætter medlemskab af DI. Når man bliver medlem af DI Rådgiverne vil man altså modtage en opkrævning på kontingent til både DI og DI Rådgiverne. Læs mere om kontingent til DI herunder.

Som medlem af DI Rådgiverne betaler man et årligt grundbeløb på 3.000 kr. Virksomheder der ikke er omfattet af overenskomst (associerede medlemmer) opkræves derudover et årligt beløb på 50 kr. pr. årsværk. Virksomheder med overenskomst opkræves derudover et årligt beløb på 0,01 pct. af totallønsum.

Der er indført et kontingentloft på 50.000 kr. årligt (ex. moms).

Første års medlemskab er gratis

DI Rådgiverne tilbyder alle nytilkomne medlemmer gratis medlemskab det første år.

Det første års gratis medlemskab forudsætter medlemskab af DI, samt at man ikke tidligere har været tilknyttet DI Rådgiverne.

Medlemskabet vil automatisk fortsætte efter det første år, hvorefter man er underlagt de generelle bestemmelser for opsigelse af medlemskab.

Kontingent til DI

Kontingentet til DI beregnes af virksomhedens totale lønsum og antal ansatte i Danmark. Dette indberettes til DI årligt i januar måned. 

Vi har et loft for den gennemsnitlige løn per medarbejder, som din virksomhed skal betale kontingent af. Dette loft er på 490.500 kr. Medlemmerne betaler kontingent af en procentsats af lønsummen (eventuelt korrigeret jf. ovenfor).

Kontingentsatsen er 0,24 pct. af lønsummen. Har virksomheden en lønsum større end 256 mio. kroner, vil der ske en graduering af kontingentsatsen for den øvrige del af lønsummen.

 

 

 

 

 

 

 Lønsumsintervallerne er:

Lønsum Kontingentsats
0-256 mio. kr. 0,24 pct.
256-511 mio. kr. 0,21 pct.
511-1533 mio. kr. 0,18 pct.
>1533 mio. kr. 0,15 pct.

DI har et minimumskontingent på 5.288 kroner og et maksimumskontingent på 6.132.000 kroner. Endelig kan du vælge at lade flere selvstændige medlemsforhold registrere sig som en koncern og dermed betale kontingent ud fra en samlet koncernlønsum. Det forudsætter, at DI’s vedtægter er opfyldt.

Læs mere om kontigent til og medlemskab af DI her.

Sådan melder du dig ind

Har du spørgsmål om indmeldelse i Dansk Industri (DI), henviser vi til siden her.

Har du spørgsmål til indmeldelse i DI Rådgiverne, kan du kontakte sekretær Marlene Frandsen på 3377 3710 eller marl@di.dk for at rekvirere indmeldelsesskema eller for at høre mere.