Kontingent til DI Rådgiverne

Medlemskab af DI Rådgiverne forudsætter medlemskab af DI. Når man bliver medlem af DI Rådgiverne vil man altså modtage en opkrævning på kontingent til både DI og DI Rådgiverne. Læs mere om kontingent til DI herunder.

Som medlem af DI Rådgiverne betaler man et årligt grundbeløb på 3.000 kr. Det gælder både for medlemmer og associerede virksomheder til DI. Udover grundbeløbet kommer et årligt beløb på 50 kr. pr. årsværk.

Der er indført et kontingentloft på 50.000 kr. årligt (ex. moms).

Første års medlemskab er gratis

DI Rådgiverne tilbyder alle nytilkomne medlemmer gratis medlemskab det første år.

Det første års gratis medlemskab forudsætter medlemskab af DI, samt at man ikke tidligere har været tilknyttet DI Rådgiverne.

Medlemskabet vil automatisk fortsætte efter det første år, hvorefter man er underlagt de generelle bestemmelser for opsigelse af medlemskab.

Kontingent til DI

Kontingentet til DI beregnes af virksomhedens totale lønsum og antal ansatte i Danmark. Dette indberettes til DI årligt i januar måned. 

Vi har et loft for den gennemsnitlige løn per medarbejder, som din virksomhed skal betale kontingent af. Dette loft er på 480.000 kr. Medlemmerne betaler kontingent af en procentsats af lønsummen (eventuelt korrigeret jf. ovenfor).

Kontingentsatsen er 0,24 pct. af lønsummen. Har virksomheden en lønsum større end 250 mio. kroner, vil der ske en graduering af kontingentsatsen for den øvrige del af lønsummen.

 

Lønsumsintervallerne er:

 

 

 

Lønsum

Kontingentsats

0-250 mio. kr.

0,24 pct.

250-500 mio. kr.

0,21 pct.

500-1500 mio. kr.

0,18 pct.

>1500 mio. kr.

0,15 pct.

DI har et minimumskontingent på 5.175 kroner og et maksimumskontingent på 6 mio. kroner. Endelig kan du vælge at lade flere selvstændige medlemsforhold registrere sig som en koncern og dermed betale kontingent ud fra en samlet koncernlønsum. Det forudsætter, at DI’s vedtægter er opfyldt.

Læs mere om kontigent til og medlemskab af DI her.

Sådan melder du dig ind

Du kan kontakte Trine Rosenberg på 3377 3886 eller trh@di.dk for at rekvirere indmeldelsesskema eller for at høre mere.