Kontingent

Nedenfor kan du læse om kontingentsatser for DI Rådgiverne og DI.

Kontingent til DI Rådgiverne

Medlemskab af DI Rådgiverne forudsætter medlemskab af DI. Når du bliver medlem af DI Rådgiverne, modtager du en opkrævning på kontingent til både DI og DI Rådgiverne. Læs mere om kontingent til DI herunder.

Som medlem af DI Rådgiverne betaler du et årligt grundbeløb på 3.000 kr. Virksomheder, der ikke er omfattet af overenskomst (Erhvervsmedlem eller Erhvervsmedlem Basis), opkræves derudover et årligt beløb på 50 kr. pr. årsværk. Virksomheder med overenskomst opkræves derudover et årligt beløb på 0,01 pct. af totallønsum.

Der er indført et kontingentloft på 50.000 kr. årligt (ex. moms).

Første års medlemskab er gratis

DI Rådgiverne tilbyder alle nytilkomne medlemmer gratis medlemskab det første år.

Det første års gratis medlemskab forudsætter medlemskab af DI, samt at man ikke tidligere har været tilknyttet DI Rådgiverne.

Medlemskabet vil automatisk fortsætte efter det første år, hvorefter man er underlagt de generelle bestemmelser for opsigelse af medlemskab.

Kontingent til DI

Læs om kontigent til og medlemskab af DI her.

Sådan melder du dig ind

Har du spørgsmål om indmeldelse i Dansk Industri (DI), henviser vi til siden her.

Har du spørgsmål til indmeldelse i DI Rådgiverne, kan du kontakte os på diraadgiverne@di.dk for at rekvirere indmeldelsesskema eller for at høre mere.