DI Service Analyser

Dansk Sundhed og Velfærd årsrapport 2019

Med Årsrapport 2019 fra Dansk Sundhed og Velfærd præsenteres et overblik over de seneste års udvikling i hele branchens omsætning, beskæftigelse og økonomiske sundhedstilstand på udvalgte områder. Dansk Sundhed og Velfærd er en sektion under DI Service. I sektionen optages medlemmer, der er serviceleverandører på sundheds- og velfærdsområderne, dvs. drift af plejehjem, personlig og praktisk hjælp i hjemmet, daginstitutioner, børne- og ungeområdet, handicapområdet, misbrugsbehandling, rehabilitering og øvrige sundheds- og lægetjenester. De aktuelle udfordringer og muligheder for branchen vedrører udviklingen i demografien, rekruttering af kvalificerede medarbejdere samt de offentlige myndigheders vilje og evne til at sikre fair og lige konkurrence mellem offentlige og private leverandører. Dansk Sundhed og Velfærd arbejder på hele branchens vegne med strategiske målsætninger og konkrete løsningsforslag på de samfunds- og branchemæssige muligheder og udfordringer.