DI Service Analyser

Mere end hver 5. medarbejder i servicesektoren kommer fra offentlig forsørgelse

Servicesektoren kan noget særligt, når det gælder om at skabe job til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Mere end hver femte medarbejder kommer fra offentlig forsørgelse. Niveauet er dermed en del højere end i resten af den private sektor, hvor det er knap hver syvende medarbejder, der tidligere har modtaget offentlig forsørgelse.

I januar 2018 var godt 223.000 lønmodtagere beskæftiget i den private servicesektor. Af dem havde mere end 46.000 modtaget offentlig forsørgelse det forudgående år eller var ansat i støttet beskæftigelse.

Kilde: DI-beregninger på baggrund af Beskæftigelsesministeriet forløbsdatabase 'DREAM'

Det svarer til, at mere end hver femte beskæftiget i den private servicesektor enten er ansat i støttet beskæftigelse eller har modtaget offentlig forsørgelse det seneste år. For hele den private sektor er det omkring hver syvende – eller 14 pct. af de beskæftigede. For hele arbejdsmarkedet er andelen på knap 15 pct. Det tyder således på, at servicesektoren er god til at åbne dørene for personer, der kan have svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

Særligt andelen af beskæftigede, der har modtaget dagpenge eller kontanthjælp det seneste år er højere i servicesektoren, sammenlignet med hele den private sektor og det samlede arbejdsmarked. Knap 9 pct. af de beskæftigede i servicesektoren har modtaget dagpenge inden for det seneste år, mens der er tale om godt 5 pct. i hele den private sektor og for hele ar-bejdsmarkedet. Og knap 3,5 pct. af de beskæftigede i servicesektoren har modtaget kontanthjælpslignende ydelser i det forudgående år. I hele den private sektor og for hele arbejdsmarkedet er andelen 1,5 pct.

Kilde: DI-beregninger på baggrund af Beskæftigelsesministeriet forløbsdatabase 'DREAM'

Ser man over tid, har den private servicesektor gennem alle årene haft højere andel af ansatte, der har modtaget offentlig forsørgelse forudgående for ansættelsen eller været ansat i støttet beskæftigelse, sammenlignet med både den private sektor og hele arbejdsmarkedet. Andelen af beskæftigede, fra offentlig forsørgelse har været rimelig konstant over tid både i den private servicesektor, i hele den private sektor og for det samlede arbejdsmarked.

Kilde: DI-beregninger på baggrund af Beskæftigelsesministeriet forløbsdatabase 'DREAM'

Marie-Louise Lindeløv
Skrevet af:

Marie-Louise Lindeløv