DI Service Analyser

Vikarbranchens årsrapport 2018

I 2017 svarede den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i vikarbranchen til næsten 23.000 fuldtidspersoner eller ca. 1 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark. Fra 2009 til 2017 har der været en vækst i beskæftigelsen i vikarbranchen på 62,5 pct. målt i fuldtidsbeskæftigede.