DI Service Analyser

Vikarbranchens årsrapport 2019

Med VikarBranchens Årsrapport 2019 præsenterer DI Service et samlet overblik over de seneste års udvikling i branchens omsætning, beskæftigelse og økonomiske sundhedstilstand. Årsrapporten peger bl.a. på, at vikarbranchen er meget konjunkturfølsom. Vikarer er ofte de første, der bliver ansat, når det går fremad i økonomien, og de første, der bliver opsagt, når det går tilbage. Branchens omsætning er i perioden 2009 til 2018 steget, og i 4. kvartal 2018 nåede den sit højeste niveau i perioden. Udviklingen er et tegn på fremgang i andre erhverv og er et udtryk for, at branchen leverer tjenesteydelser, som der er høj efterspørgsel på – nemlig formidling af fleksibel arbejdskraft med de rigtige kvalifikationer.