DI Service Analyser

Servicebranchens årsrapport 2020

Med Servicebranchens årsrapport 2020 præsenterer DI Service et samlet overblik over de seneste års udvikling i branchens omsætning, beskæftigelse og økonomiske sundhedstilstand. Denne rapport giver en statistisk tilbageblik på 2019, og den peger bl.a. på, at branchen har en haft en pæn vækst i omsætning og beskæftigelse i de senere år, hvilket afspejles i branchens økonomiske nøgletal og økonomiske sundhedstilstand. Data for årsrapporterne indhentes med et kvartals forsinkelse. Derfor vil konsekvenserne af COVID-19 først kunne aflæses i årsrapporten for 2021. Rapportering af nøgletallene i denne årsrapport repræsenterer derfor en økonomisk virkelighed, hvor konsekvenserne af COVID-19 endnu ikke havde sat sig i servicebranchen. Men det er indledningsvist muligt og få et øjebliksbillede af, hvordan virksomhederne i servicebranchen er ramt af den nuværende corona-krise.