DI Service Analyser

Vikarbranchens årsrapport 2020

Med VikarBranchens Årsrapport 2020 præsenterer DI Service et samlet overblik over de seneste års udvikling i branchens omsætning, beskæftigelse og økonomiske sundhedstilstand. Årsrapporten peger bl.a. på, at vikarbranchen er meget konjunkturfølsom. Vikarer er ofte de første, der bliver ansat, når det går fremad i økonomien, og de første, der bliver opsagt, når det går tilbage. Netop derfor bliver branchen ramt hårdt af coronaens indtog i den danske såvel som den globale økonomi.