DI Service Analyser

Brancheforeningen for Vask- og Tekstiludlejning Årsrapport 2022

Med Årsrapporten 2022 for Brancheforeningen for Vask- og Tekstiludlejning (BVT) præsenterer vi et overblik over de seneste års udvikling i forhold til erhvervsvaskeriernes omsætning og beskæftigelse. Derudover præsenterer vi udvalgte demografiske karakteristika.I servicebranchen generelt og for erhvervsvaskerierne specifikt, har der siden 2009 været vækst i omsætningen. Konkret har erhvervsvaskerierne omsat for knap 3 mia. kr. i 2021 med en vækst på 23,9 pct. siden 2009.Selvom manglen på arbejdskraft fortsat er en udfordring for erhvervsvaskerierne, viser den seneste års udvikling, at branchen bidrager positivt til beskæftigelsesgraden i Danmark. For erhvervsvaskerierne er beskæftigelsen steget med 2,2 pct. siden 2015 og 4,8 pct. siden 2020. Dette gør, at erhvervsvaskerierne næsten er på samme niveau som før Covid-19 pandemien.Erhvervsvaskerierne er en stærk branche, som servicerer både offentlige og private kunder. Vi tror på, at erhvervsvaskerierne fortsat kommer til at spille en central rolle – både med at sikre høj kvalitet for offentlige og private kunder, men også i forhold til fortsat at tage et stort ansvar ved at ansætte folk fra kanten af arbejdsmarkedet. God læselyst!

Emil Knudsen
Skrevet af:

Emil Knudsen

Relateret indhold