DI Service Analyser

Rengøring, Facility Management, ejendomsdrift og kantine/catering Årsrapport 2022

I årsrapporten 2022 præsenteres et samlet overblik over de seneste års udvikling i branchens omsætning,beskæftigelse og økonomiske sundhedstilstand. I 2022 trådte dansk erhvervsliv for alvor ud af coronapandemiens skygge. Det har også gjort sig gældende for virksomheder inden for rengøring, Facility Management, ejendomsdrift og kantine/cateringbranchen. Årsrapporten peger på, at branchens omsætning er steget hvert år siden 2013. Samlet har der fra 2009 til 2021 været en vækst på 63,8 pct. samt en stigning på knap 12 pct. i omsætning fra år 2020 til 2021.Men dykker vi ned i de enkelte brancher, er der stor forskel. Omsætningen inden for ejendomsdrift steg med 24 pct.,og hos rengøringsbranchen var fremgangen 6 pct. Ligeså steg antallet af medarbejdere (fuldtid) i begge brancher med knap 4 pct.I kantine/cateringbranchen er billedet som nævnt et andet. Her oplevede branchen heldigvis en stigning iomsætningen fra 2020 til 2021 på godt 15 pct. Men samlet set ligger omsætningen fortsat på 17,8 pct. lavere, end dengjorde i 2019 - før corona. Antallet af beskæftigede er tilsvarende faldet med lidt over15 pct. i kantinebranchen siden2019.Udviklingen er et tegn på, at der fortsat er efterspørgsel på professionel service landet over – både i det private og i det offentlige. God læselyst!

Emil Knudsen
Skrevet af:

Emil Knudsen

Relateret indhold