DI Service Analyser

Vikarbranchens årsrapport 2023

DI Service har offentliggjort vikarbranchens Årsrapport for 2023, som giver et overblik over den seneste udvikling inden for branchens omsætning, beskæftigelse og demografiske karakteristika.

2022 har været et år præget af uro med krig i Europa og inflation. Det har både ramt servicebranchen som helhed og vikarbranchen specifikt. Omsætningen i vikarbranchen toppede ligesom beskæftigelsen i 1. kvartal 2022, og faldt derefter i de resterende kvartaler af 2022. Vikarbranchen har alligevel formået at vækste med 1 pct. samlet siden 2021 svarende til en omsætning på knap 16,5 milliarder kroner i 2022.

Mangel på arbejdskraft er stadig en udfordring, og den seneste årsudvikling viser, at antallet af fuldtidsbeskæftigede i branchen er faldet med 1,5 pct. fra cirka 27.000 til cirka 26.500 inden for det seneste år. Det skal dog ses i lyset af, at branchen i første kvartal af 2022 slog rekord med 28.700 ansatte.

Rekruttering af international arbejdskraft er en af de muligheder, der kan øge arbejdsmarkedets udbud, da andelen af beskæftigede med anden oprindelse end dansk er 15 procentpoint større for vikarbranchen sammenlignet med den samlede gruppe af beskæftigede samlet set.

DI vil fortsat fokusere på at øge arbejdsmarkedsudbuddet, med et særligt fokus på rekruttering af international arbejdskraft for vikarbranchen. Branchen er nemlig nogle af de bedste til at rekruttere internationale medarbejdere.

Årsrapporten bekræfter, at vikarbranchen spiller en central rolle i at sikre de nødvendige ressourcer, som Danmark har brug for både nu og i fremtiden.

God læselyst!

Emil Knudsen
Skrevet af:

Emil Knudsen

Relateret indhold