DI Service Analyser

Servicebranchens Arbejdsgiverforenings (SBA) Årsrapport 2024

I SBA’s Årsrapport 2024 får du et samlet overblik over branchens seneste års udvikling i omsætning, beskæftigelse og status på medarbejdersammensætning.

Året 2023 har budt på usikkerhed i form af prisstigninger, lav/negativ vækst i vores nabolande, samt fortsat krig i Europa og mangel på medarbejdere.

På trods af dette viser Årsrapporten en sund udvikling inden for rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering, hvor der i 2023 var en rekordhøj beskæftigelse på næsten 45.000 fuldtidsbeskæftigede svarende til en stigning på 16 pct. siden referenceåret i 2017. Ligeledes lå branchens omsætning på 42 mia. kr. svarende til en stigning på 6 pct. sammenlignet med året før. En bemærkelsesværdig stigning set i lyset af faldet i omsætning på 3,5 pct. på tværs af alle erhverv eksklusiv energisektoren.

Branchen har en høj andel af 30-54-årige og ufaglærte, når man sammenligner med alle beskæftigede i Danmark. Og endelig er branchen kendetegnet ved en høj grad af mangfoldighed, idet hele 51 pct. af de ansatte har en anden herkomst end dansk. I en tid hvor vi kigger ind i fortsat mangel på arbejdskraft, er vi som branche stolte af at være indgang for mange til det danske arbejdsmarked. God læselyst!  

Relateret indhold